Zájmové kroužky

Zájmové kroužky školního klubu si žáci vybírají z aktuální nabídky, která je jim poskytnuta v prvních dnech školní docházky každého školního roku. Přihlášku odevzdávají třídnímu učiteli. V případě naplnění a nasledném otevření kroužku, hradí poplatek na každé pololetí 400 Kč za libovolný počet kroužků.

Vedle kroužků školního klubu a školní družiny nabízíme aktivity financované v rámci projektu EU Šablony II. Tyto kluby a doučování jsou zcela hrazeny z projektu.

Seznam kroužků
Název kroužkuVyučujícíDen a časTřídyOtevřen
Cvičení z ČJ Mgr. Jana Suková středa 13.30 - 14.30 IX.
Dovedné ruce Bc. Věra Vojáčková čtvrtek 14:00 - 16:00 I. – V.
EU Čtenářský klub v ŠD Bc. Kateřina Kolářská pondělí 13:30 - 15:00 školní družina
EU Doučování I. tř Irena Karnetová úterý 13:00 - 14:00 I.
EU Doučování II. tř Bc. Věra Vojáčková středa 13:30 - 14:30 II.
EU Doučování III. tř Mgr. Martina Čížková čtvrtek 13:00 - 14:00 III.
EU Doučování z Aj III. - V. Bc. Petra Millerová (Burdychová) středa 14:00 - 15:00 III. - IV.
EU Doučování z Aj VI. Bc. Petra Millerová (Burdychová) středa 15:00 - 16:00 V. - VI.
EU Doučování z matematiky Mgr. Ivana Cahynová (Rybárová) úterý 15:30 - 16:30 VIII. - IX.
EU Klub zábavné logiky a deskových her Mgr. Ivana Cahynová (Rybárová) čtvrtek 15:30 - 17:00 VI. - IX.
EU Klub zábavné logiky a deskových her Kateřina Jehličková pondělí 13:30 - 15:00 školní družina
EU Přírodovědný badatelský klub Ing. Marie Loňková středa 13:00 - 14:30 IV. - VIII.
Francouzština Mgr. Pavlína Neumanová pondělí 6:55 - 7:55 II. – IX.
Keramika I Mgr.Pavlína Neumanová úterý 14:00 - 15:00 II. – IX.
Keramika II Mgr. Pavlína Neumanová středa 13:30 - 14:30 II. – IX.
Keramika III Mgr. Pavlína Neumanová středa 14:30 - 15:30 II. – IX.
Kytara I Mgr. Jana Suková čtvrtek 6:55 - 7:55 IV. - VII.
Kytara II Mgr. Jana Suková pátek 6:55 - 7:55 V.- VIII. tř.
Mažoretky mladší žákyně Kateřina Jehličková úterý 15:00 - 16:00 I. – IV.
Mažoretky starší žákyně Kateřina Jehličková úterý 16:00 - 17:00 V. –IX.
Německý jazyk Mgr. Pavlína Neumanová úterý 6:55 - 7:55 II. – IX.
Sportovní cvičení pro děti Mgr. Kristina Nováková čtvrtek 15:00 - 16:00 I. - III.
Sportovní hry Bc. Věra Vojáčková úterý 13:30 - 14:30 I. – IV.
Sportovní hry II Bc. Petra Millerová Pátek 14:00-15:00 VI. - IX.
Turistický Petra Millerová 1x měsíčně sobota nebo neděle II. – IX.
Vyšívání Mgr. Aneta Zemanová úterý 13:00 - 14:00 V.