Zájmové kroužky

Zájmové kroužky školního klubu si žáci vybírají z aktuální nabídky, která je jim poskytnuta v prvních dnech školní docházky každého školního roku. Přihlášku odevzdávají třídnímu učiteli. V případě naplnění a nasledném otevření kroužku, hradí poplatek na každé pololetí 400 Kč za libovolný počet kroužků.  U kroužku KERAMIKA příplatek 300,- na pololetí (příspěvek na energie), u kroužku ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY příplatek 300,- na školní rok (pracovní sešit).

 

Seznam kroužků
Název kroužkuVyučujícíDen a časTřídyOtevřen
Badatelský kroužek Marie Loňková úterý 14:40-15:40 VI. - IX.
Cvičení z ČJ Mgr. Jana Suková pondělí 6:50 - 7:50 IX.
Cvičení z matematiky Ing. Kristina Deáková úterý 6:50 - 7:50 IX.
Deskové hry Zuzana Málková úterý 12:00 - 13:00 0.
Děti na Startu 1. sk. Zuzana Málková, Bc. Kateřina Vláčilová čtvrtek 13:45 - 14:45 0. + I.
Děti na Startu 2. sk. Jana Bozděchová, Kateřina Hejduková úterý 13:45 - 14:45 II. - V.
Gymnastika pro děti a žáky Zuzana Husáková středa 15:00-16:00 0. - II.
Gymnastika pro děti a žáky II Zuzana Husáková středa 16:00-17:00 III. - VI.
Jóga pro děti Mgr. Anna Krejzová čtvrtek 11:50-12:35 0.-1.
Keramika I Mgr.Pavlína Neumanová pondělí 14:00 - 15:00 II. - IX.
Keramika II Mgr. Pavlína Neumanová úterý 14:00 - 15:00 Družina 2. - 3. třída
Keramika III Mgr. Pavlína Neumanová úterý 15:00 - 16:00 Družina 2. - 3. třída
Kroužek první pomoci I Zuzana Málková středa 13:00 - 14:00 II. - IV.
Kroužek první pomoci II Zuzana Málková středa 6:50 - 7:50 V. - VIII.
Kroužek šikovných rukou Věra Vojáčková čtvrtek 14:00 - 15:30 VI. - IX. ročník
Mažoretky mladší Karolína Nováková čtvrtek 15:00 - 16:00 0.- IV.
Mažoretky starší Karolína Nováková čtvrtek 16:00 - 17:00 V. - IX.
Procvičování z chemie Lucie Špalková čtvrtek 14:00-15:00 IX.
Společenské hry Věra Růžičková úterý 14:35 - 15:35 V. - IX.
Sportovní hry I Věra Vojáčková úterý 14:00 - 15:00 I. - IV.
Sportovní hry II Věra Vojáčková úterý 15:00 - 16:00 V. - IX.
Šikovné ručičky Zuzana Málková čtvrtek 12:00 - 13:00 0. + I.
Španělština pro začátečníky Veronika Hofmanová Středa 14:00 -14:45 2. stupeň
Turistický kroužek Jana Bozděchová, Zuzana Málková 1x měsíčně sobota nebo neděle II. - IX.
Výtvarný kroužek I MgA. Kateřina Majerníčková pondělí 14:00 - 15:30 IV. - VII.
Výtvarný kroužek II MgA. Kateřina Majerníčková pondělí 15:30 - 17:00 VIII. & IX.
Zpívání Mgr. Jana Suková středa 12.45 - 13.45 III. - V.