Zájmové kroužky

Zájmové kroužky školního klubu si žáci vybírají z aktuální nabídky, která je jim poskytnuta v prvních dnech školní docházky každého školního roku. Přihlášku odevzdávají třídnímu učiteli. V případě naplnění a nasledném otevření kroužku, hradí poplatek na každé pololetí 400 Kč za libovolný počet kroužků.

 

Seznam kroužků
Název kroužkuVyučujícíDen a časTřídyOtevřen
Badatelský kroužek Marie Loňková středa 1. stupeň:13:40 - 14:40, čtvrtek 2.stupeň: 6:55 - 7: 55 IV. - IX.
Cvičení z ČJ Mgr. Jana Suková úterý 6:55 - 7:55 IX.
Cvičení z matematiky Ing. Kristina Deáková středa 6:50 - 7:50 IX.
Čtenářský kroužek Věra Vojáčková středa 14:00 - 15:00 V.
Deskové hry Zuzana Málková úterý 12:15 - 13:15 0.
Děti na Startu 1. sk. Zuzana Málková, Mgr. Michaela Štrojsová pondělí 12:30 - 13:30 0. + I.
Děti na Startu 2. sk. Bc. Kateřina Vláčilová, Mgr. Kateřina Macháčková úterý 13:45 - 14:45 II. - III.
Děti na Startu 3. sk. Jana Bozděchová, Kateřina Hejduková středa 13:45 - 14:45 IV.
Gymnastika pro děti a žáky Zuzana Husáková středa 14:45-15:45 od 1.2.2023 0. - II.
Gymnastika pro děti a žáky II Zuzana Husáková středa 16:00-17:00 od 1.2.2023 III. - VI.
Keramika I Mgr.Pavlína Neumanová pondělí 13:00 - 14:00 IV. - VIII.
Keramika II Mgr. Pavlína Neumanová pondělí 14:00 - 15:00 IV. - VIII.
Keramika III Mgr. Pavlína Neumanová úterý 13:00 - 14:00 II. - III.
Keramika IV Mgr. Pavlína Neumanová úterý 14:00 - 15:00 II. - III.
Klub anglického jazyka pro 6. ročník Veronika Hofmanová Středa 14:00 -15:00 VI.+ VII.
Kroužek dovedných rukou Věra Vojáčková pondělí 13.40 - 14:40 III. - IX.
Kytara Mgr. Jana Suková pondělí 6:55- 7:55 IV. - IX.
Logopedická prevence Mgr. Kristina Nováková čtvrtek 12:30 - 13:30 0.
Mažoretky mladší žákyně Kateřina Jehličková úterý 15:30 - 17:00/1. pololetí - úterý 15:30 - 16:30/2.pololetí I.- IV.
Mažoretky starší žákyně Kateřina Jehličková čtvrtek 15:30 - 17:00/1. pololetí - čtvrtek 15:30 - 16:30/2.pololetí V. - IX.
Ruční práce Zuzana Málková úterý 6:55 - 7:55 IV. - IX.
Rytmický kroužek Věra Vojáčková úterý 14:00 - 15:00 IV. - IX.
Sportovní hry Věra Vojáčková čtvrtek 13:40 - 14:40 IV. - IX.
Turistický Jana Bozděchová, Zuzana Málková 1x měsíčně sobota nebo neděle II. - IX.
Výtvarný kroužek MgA. Kateřina Majerníčková pátek 14:00 - 15:30 IV. - IX.