Zájmové kroužky

Zájmové kroužky školního klubu si žáci vybírají z aktuální nabídky, která je jim poskytnuta v prvních dnech školní docházky každého školního roku. Přihlášku odevzdávají třídnímu učiteli. V případě naplnění a nasledném otevření kroužku, hradí poplatek na každé pololetí 400 Kč za libovolný počet kroužků.

Kroužky se otevřou pouze v rámci jedné třídy. Při nedostatečném počtu žáků otevřeny nebudou - viz nařízení KHS

Vedle kroužků školního klubu nabízíme aktivity financované v rámci projektu EU Šablony III. Tyto kluby a doučování jsou zcela hrazeny z projektu. Předpokládaný termín otevření bude od 2. pololetí (orientační nabídka plánovaných aktivit z projetu EU: Čtenářský klub, Scénické čtení, Klub zábavné logiky a deskových her, Přírodovědný badatelský kroužek, Doučování AJ, Doučování M, Doučování 2. - 4. tř.)

Seznam kroužků
Název kroužkuVyučujícíDen a časTřídyOtevřen
Cvičení z ČJ Mgr. Jana Suková středa 13.40 - 14.40 IX.
Cvičení z matematiky Ing. Kristýna Deáková pondělí 14:00 - 15:30 (lichý týden) IX.
Děti na startu Jana Bozděchová, Kristýna Čermáková středa 13:30 - 14:30 1.stupeň
Dovedné ruce Bc. Věra Vojáčková středa 14:00 - 15:30 III.
Dovedné ruce Bc. Věra Vojáčková středa 15:30 - 17:00 VI. - IX.
EU Čtenářský klub
EU Doučování
EU Klub ICT Mgr. Petr Novák
EU Klub komunikace v cizím jazyce
EU Klub zábavné logiky a deskových her
Keramika I Mgr.Pavlína Neumanová pondělí 13:00 - 14:00 0., I.
Keramika II Mgr. Pavlína Neumanová úterý 14:00 - 15:00 III. - V.
Keramika III Mgr. Pavlína Neumanová úterý 15:00 - 16:00 II., IV.
Keramika IV Mgr. Pavlína Neumanová středa 14:00 - 15:00 VI., VII.
Kytara - pokročilí Mgr. Jana Suková pátek 6:50 - 7:50
Mažoretky mladší žákyně Kateřina Jehličková pátek 15:00 - 16:00 0.- IV.
Mažoretky starší žákyně Kateřina Jehličková pátek 16:00 - 17:00 V. - IX.
Německý jazyk Mgr. Pavlína Neumanová úterý 6:55 - 7:55 II. – IX.
Ruční práce Jana Bozděchová, Zuzana Málková středa 6:55 - 7:55 VI.
Sportovní cvičení pro děti Mgr. Kristina Nováková čtvrtek 15:00 - 16:00 I. - III.
Sportovní hry Bc. Věra Vojáčková úterý 14:00 - 15:00 III.
Sportovní hry II Mgr. Věra Růžičková čtvrtek 15:30-16:30 VII.
Turistický Jana Bozděchová, Zuzana Málková 1x měsíčně sobota nebo neděle 0. - IX.