Mateřská škola

Aktuální informace

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

1. 6. 2020

Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021 najdete v příloze.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby donesli vyjádření lékaře do mateřské školy kdykoliv v týdnu od 24.08. do 28.08.2020 (pokud už ho nedodali během zápisu).

 

Ke stažení:

 

Rozloučení s předškoláky

31. 5. 2020

Vážení rodiče,

nechceme nechat odejít předškoláky do základní školy bez rozloučení.

Proto jsme rozloučení s předškoláky předběžně naplánovali na konec srpna. Přesný termín a podrobnější informace se dozvíte během srpna zde na webových stránkách ale také od třídní učitelky formou emailu.

Budeme se na Vás i na všechny předškoláky těšit.

 

Školné za měsíc červenec a srpen

31. 5. 2020

V měsíci červenci a srpnu MUSÍ, dle pokynů Magistrátu města Kladna, poměrnou část „školného“ uhradit všichni zákonní zástupci (a to  i ti, kteří prázdninového provozu pro své děti nevyužili).

Červenec: Částka za školné: 224 Kč

Srpen: Částka za školné: 200 Kč 

Platba je splatná vždy do 15. dne v měsíci na účet: 2187070277/0100, variabilní symbol: 2600, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Školné samozřejmě neplatí předškolní děti (před nástupem do ZŠ) a děti s OŠD.