Cvičení z ČJ

Termín konání: středa 13.40 - 14.40

Vyučující: Mgr. Jana Suková

Třídy: IX.

Kroužek je určen  žákům deváté třídy jako příprava na přijímací zkoušky. Procvičíme učivo, budeme pracovat s dostupnými testy uplynulých let. Na základě vyplněných testů dojde k rozboru, kdy bude vše řádně vysvětleno a opraveno. Žáci se zároveň naučí chápat a vyplňovat testové úlohy.