Kontakty - Omluvenky Školní družina

omluvenky pro všechna oddělení:

  • elektronicky do 9hod ranní na emailovou adresu: druzina.omluvenky@zsmsjiraskova.cz, omluvenka musí obsahovat: jméno a příjmení žáka, datum a hodinu odchodu, zda žák odchází samostatně či v doprovodu pověřené osoby.
  • totéž je možné provést přes Bakaláře v systému Bellhop zsmsjiraskova.bellhop.cz/is svými přihlašovacími údaji, kterými se již na Bakalářích přihlašujete. Zadáte samostatné odchody dítěte a uložíte změny. Informace se zobrazí v den platnosti vychovatelce. Odchody lze plánovat na 14 dní dopředu, samostatný odchod lze však zadat nejpozději do 9. hodiny ranní v den jeho platnosti. Při zadávání samostatného odchodu prosím respektujte časy stanovené k vyzvedávání, po skončení vyučování a dále do 13:30 a poté až od 15:00 (vycházka). Další možností je možnost odchodu po kroužku.

 

Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit!

 

Vedoucí vychovatelka ŠD: kateřina jehličková

Vychovatelka ŠD: JANA ŽIHLOVÁ

vychovatelka ŠD: lucie jehličková

kontaktní E-mail vedoucí vychovatelka

Jídelna

Tel. jídelna: 312 273 090