Kontakty - Školní družina

E-mail omluvenky pro všechna oddělení:

druzina.omluvenky@zsmsjiraskova.cz

(v emailu musí být napsáno: jméno a přijmení žáka, datum, čas, třída a zda-li žák odchází sám nebo v doprovodu)

Vedoucí vychovatelka ŠD: kateřina jehličková

Vychovatelka ŠD: tereza zukriegelová

vychovatelka ŠD: lucie jehličková

kontaktní E-mail

Jídelna

Tel. jídelna: 312 273 090