ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 28. 3. 2020

Svátek slaví: Soňa

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Projekty a granty školy

Projekty a granty školy

Cesta k výjimečnosti

Celková částka: 731 124,- Kč

Datum realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2022

Cíl projektu:

  • příklady dobré praxe
  • spolupráce mezi školami

Obsah projektu:

Projekt je relizován ve spolupráci se ZŠ Kladno Moskevská 2929, ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 a ZŠ Žilina.

  • tandemová výuka
  • workshopy
  • stínování
  • vzorové hodiny

Materiální zabezpečení:

V rámci projektu bude vytvořena mobilní tabletová učebna s IPady, pořízeny sady měřících senzorů pro fyziku, chemii a přírodopis. Modernizována bude učebna pro výuku robotiky a 3D tisku. 

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Podpora inkluze

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celková částka: cca 1 620 000,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cíl projektu:

poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením fukce školního speciálního pedagoga, jak pro MŠ, tak pro ZŠ
poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce školního kariérního poradce pro ZŠ

poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce školního asistenta pro MŠ
rodičům poskytnout dostatečné informace, které jsou spojeny s nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání
prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání
realizovat čtenářské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny
realizovat badatelské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáka
realizovat kluby deskových her pro žáky ZŠ
podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřské školy prostřednictvím vzájemné spolupráci v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání

Obsah projektu:

Projekt je členěn na několik hlavních částí:

Zavedení zájmových kroužků zaměřených na doučování - např. z českého jazyka, matematiky, přírodních věd apod.
Zavedení kroužků zaměřených na čtenářskou gramotnost.
Zavedení kroužků zaměřených na rozvoj logického myšlení.

Kroužky budou realizovány postupně od listopadu 2018.

Materiální zabezpečení:

Knížky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy, školní družiny

Cílová skupina: děti MŠ, žáci 1. až 9. ročníků

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017


MŠMT poskytlo v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (č. j.: MSMT - 28402/2016-1) naší škole na základě Rozhodnutí č. 28402-2/2016-59 finanční prostředky - 8400,- Kč. Dotace je určena na dopravu žáků 1. stupně z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

 

 

 

Projekt VZP Za zdravým vzduchem

Projekt VZP Za zdravým vzduchem – příspěvek pro pojištěnce VZP na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší ve výši 1200,- Kč celkem pro 22 žáků/klientů VZP.

Poloha školy na Google maps