Aktuálně ve škole

Aktuálně ve školce

Aktuálně ve školní družině

ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno

Virtuální prohlídka školy

V devatenáctém století chodily motyčínské děti do kladenské obecné školy U Floriánské kaple. V devadesátých letech předminulého století Motyčínští podali žádost o odškolení od Kladna. Její vyřizování se protahovalo. V roce 1907 Zemská školní rada nařídila vyškolení Motyčína z Kladna. Po třiceti letech i Motyčín dosáhl svého cíle- měl povolenu samostatnou školu. V listopadu 1907 se již volila motyčínská místní školní rada. Předsedou byl zvolen František Svoboda, starosta obce. Je nutné vzpomenout název místa, kde byla škola postavena. Při schvalování místa Obecní školní radou je uváděno místní pojmenování „V březinách“. Vzhledem k poddolování obce by vysoká budova trpěla podzemními otřesy. Byl přijat návrh , aby se stavěla škola pavilonová.

Počítalo se s výstavbou sedmi pavilonů, pro které arch. Karel Neumann ze Slaného udělal rozpočet 260 až 270 tisíc korun. Stavitel Černý se vešel do 232 tisíc. Podle nákresů Stanislava Havránka ze Slaného postavil první dva pavilony stavitel Černý. S vyučováním ve dvou pavilonech se začalo 16. 9. 1913. Pro rok 1913 - 1914 se motyčínská škola stala expositurou školy kladenské – II. Obecné školy chlapecké –jejíž správu vedl řídící učitel Jan Novotný. Do první chlapecké třídy v tomto školním roce nastoupilo 85 žáků, do druhé 64 žáků.