Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací ŘÍZENÍ na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/23 pro školní rok 2023/2024

 

Termíny přijímacího řízení na SŠ

  • Do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
  • Do 1. 3. 2023 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).

Termíny jednotných zkoušek na SŠ a gymnázia (pro obory s maturitní zkouškou):

  • termín – 13. 4. 2023
  • termín – 14. 4. 2023

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

  • termín – 17. 4. 2023
  • termín – 18. 4. 2023

Náhradní termíny pro všechny obory:

  • 1. termín - 10. 5. 2023
  • 2. termín - 11. 5. 2023

Termíny talentové zkoušky:

  • od 2. 1 do 15. 1 2023

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.