Dokumenty školy

Ke stažení nabízíme všechny důležité dokumenty, které se týkají chodu školy a koncepce jejího fungování. Další dokumenty, především žádosti, přihlášky a formuláře, naleznete v sekci Formuláře ke stažení.

Řády a pravidla

Plány a koncepce

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zprávy o hospodaření

Školní vzdělávací program a dodatky

Rozpočet školy

Školní online pokladna

Inspekční zprávy ČŠI