Online učebnice

Naše škola se v současné době zaměřuje na moderní způsoby výuky a v rámci moderního přístupu ke vzdělávání jsme se rozhodli nahradit některé učebnice vhodnými online zdroji. 

Snahou je zajistit bezplatně dětem online učebnice, tyto vzdělávací materiály budou využívány v hodinách jednotlivých předmětů, kde mohou postupně plně nahradit tištěné učebnice. Jsou ale také určeny i pro domácí přípravů našich žáků.

Zajistili jsme také multilicenční přístup do několika online portálů, které jsou zaměřeny především pro domácí přípravu a práci s dětmi SPU.

Dále naši pedagogové postupně vytváří vlastní pracovní listy, sešity. Tyto pracovní materiály tak nahradí jinak poměrně drahé pracovní sešity, které v současné době využíváme.

V rámci multilicenčního programu se společností Microsoft umožňujeme dětem využívat produkt Microsoft Office 365Pro na jejich domácích zařízeních.

V rámci účtů v prostředí google mají naši žáci k dispozici řadu učebních nástrojů mezi nejvýznamnější patří SketchUp, ve kterém mohou žáci navrhovat 3D modely nejen pro tisk na našich 3D tiskárnách.

Dětem díky těmto možnostem umožníme zajímavější a moderní způsob vzdělávání a ušetříme jejich záda při nošení učebnic na výuku a domácí přípravu.

Eurodidact

Naše škola pro naše žáky zakoupila multilicence programů nakladatelství EuroDidact

Každý z žáků se po jednoduché registraci a schválení školou dostane ke všem licencovaným materiálům.  V případě, že si heslo nepamatujete stačí kliknout na nepamatuji si heslo. Každý žák je registrován a následně schválen pouze na svůj školní email.

V současné době jsou dostupné materiály pro anorganickou chemii, čtenářskou gramotnost, hudební výchovu, logopedii. Výukové materiály mají samozřejmě v mezipředmětových vazeb přesah i do dalších předmětů.

Umimeto.org

Systémy Umíme nabízí procvičování učiva v mnoha oblastech. Rychlou představu si uděláte z tohoto videa. Procvičování snadno a kvalitně, procvičujte pestrou škálu předmětů. Kvalitně, zábavně a do hloubky.

Všechny předměty pod jednou střechou Jediná online cvičebnice Vám pokryje vše podstatné.
Její obsah je vždy aktuální a neustále se rozšiřuje.

Postup pro registraci: Postupujte následovně:

  1. Běžte na stránku www.umimeto.org
  2. Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet.
  3. Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'.
  4. Zadejte heslo: heslo vám sdělí příslušný učitel daného předmětu

MICROSOFT OFFICE 365PRO NA DOMÁCÍ ZAŘÍZENÍ

Všichni naši žáci mají vytvořen účet v prostředí portal.office.com ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmsjiraskova.cz. Přístupové heslo je každému žáku přiděleno na vyžádání nebo v hodinách IKT. V tomto prostředí mají aktivní Office 365 ProPlus pro studenty, které umožňuje stažení a využívání produktů Office offline po dobu docházky do naší školy.

tinkercad.com

Online prostředí www.tinkercad.com pro 3D modelování, včetně tutoriálů. Prostředí využívají žáci pro vytváření 3D modelů tisknutelných na 3D tiskárnách. Registrace a přiřazení do správné třídy je žáků sdělena v rámci hodin IKT.