ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 22. 3. 2019

Svátek slaví: Leona

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Blíží se …

Aktuální informace

ZMĚNA - turistický kroužek 23.3.2019

21. 3. 2019

Protože je na Kladně na bazénu rekonstrukce,pojedeme do Slaného. 

Sraz v 8,45 hod na náměstí ve Švermově a návrat okolo 17, 00 hodin tamtéž.

S sebou plavky, ručník, mýdlo , svačinu, pití , kapesné a vstup je 130 Kč.

Dítě musí být plavec.

 

 

 

Matematický klokan

21. 3. 2019

Žáci 2. - 9. třídy se v pátek 22. 03. 2019 zúčastní matematické soutěže Matematický klokan. Soutěž se bude konat od 8:00 do 9:00.

 

Poděkování za zajištění exkurze pro 1. a 2. třídu na letiště V. Havla v Praze

20. 3. 2019

Velmi děkujeme paní Podhorské ( mamince žáka 2. třídy ) a především paní Pallové ( vedoucí týmu exkurzí ) za zajištění bezplatné exkurze i dopravy na letiště V. Havla v Praze. Žáci 1. a 2. třídy a třídní učitelky.

 

Výlet Playmobil FunPark (Německo)

17. 3. 2019

ZŠ pořádá pro děti a jejich rodiče výlet do zábavního parku Playmobil FunPark. 

Datum: 31. 5. 2019, odjezd od školy 6:00 hodin (sraz 5:45), návrat ke škole okolo 22:00 hodiny.

Přihlášky odevzdávejte paní učitelce Ivaně Zímové (pavilon D)

 

 

ONLINE REZERVACE - ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

1. 3. 2019

V letošním školním roce můžete využít i online rezervace na vámi přesně zvolený termín. Stačí vyplnit jednoduchý formulář ONLINE REZERVACE.

Více k zápisu naleznete v sekci Zápis do prvních tříd.

 

ŠVP - Navýšení ceny

20. 2. 2019

Z důvodu zdražení dopravy na Školu v přírodě bude cena navýšena.

1. stupeň o 50 Kč

2. stupeň o 150 Kč (Žáci 2. stupně mají vyšší cenu stravného.)

 

Pokusíme se vyjednat co nejlepší cenu. Případné přeplatky budou vráceny po ŠVP.

 

Odpoledne otevřených dveří

19. 2. 2019

Ve čtvrtek 28.3.2019 od 16,00 do 17,00 hod. otevíráme školu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ale i širokou veřejnost. Ve škole budete mít možnost prohlídky všech učeben, zahrady a zázemí školy. Získáte prostor pro osobní setkání a jednání se všemi pedagogickými pracovníky školy a školní družiny. Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Petr Novák

 

Nebezpečí v kyberprostoru

18. 2. 2019

Do naší školy opět zavítá Mgr. Vladimír Vácha, pedagoga s více jak dvacetiletou praxí, aby si s žáky čtvrté, páté a šesté třídy popovídal o kyberšikaně, groomingu, sextingu a sociálních sítích. 

 

Změna - turistický kroužek

11. 2. 2019

ZMĚNA DATA ! 23.2.2019

Sraz na Havlíčkově náměstí ve Švermově v 8,40 hodin a návrat v 16,55 hodin tamtéž. S sebou plavky, ručník, svačinu, pití a kapesné. Cena za celodenní pobyst je 190 Kč/ pokusím se vyjednat ještě nějakou slevu/ a cestovné platí škola. Těší se na Vás Ivana Zímová a Kristýna

 

Akce nejen pro přeškoláčky před zápisem i po zápisu

25. 1. 2019

V pátek 12. 4. a v sobotu 13. 4. 2019 se uskuteční zápis do 1. ročníku. Při této příležitosti jsme připravili akce zaměřené právě pro budoucí školáky a jejich rodiče. Děti i jejich rodiče tak dostanou možnost seznámit se s prostředím školy, poznat náš krásný areál a zaměstnance školy. 

Předškoláček

V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK". Má za úkol usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy. Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy. Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ. Kontakt. telefon: 312 273232, 737 245 228 p.uč. Irena Karnetová vždy od 15:00 do 16:00

úterý 12.2. – první seznámení s naší školou společná procházka areálem naší školy spojená s prohlídkou družiny, tělocvičny, jídelny a učeben prvního stupně p.uč Karnetová

úterý 19.3. – Hravě na přírodovědné předměty, hodiny Fyziky a Přírodopisu plná pokusů a objevování p.uč Rybárová, p.uč Loňková

úterý 9.4. – jazyků se nebojíme, odpoledne věnované cizím jazykům vyučovaných na naší škole, Hravě na angličtinu, ruštinu a třeba i francouzštinu p.uč. Burdychová, p.uč. Růžičková, p.uč. Neumanová

úterý 14.5. – hudební a pohybové aktivity v areálu naší školy p. uč. Suková, p.uč. Zímová

úterý 11.6. – malujeme v přírodě, malování na malířských stojanech v areálu naší školy p.uč. Vojáčková, p.uč Zemanová, p. uč. Loudová

Ukázkové hodiny pro veřejnost

úterý 12.2. od 8:00 do 8:45– Český jazyk ve 4. třídě – hodina českého jazyka s paní učitelkou Zemanovou

čtvrtek 14.2. od 8:00 do 8:45– Vlastivěda v 5. třídě – hodina vlastivědy s paní učitelkou Neumanovou

pátek 15.2. od 8:00 do 8:45– Český jazyk ve 2. třídě – hodina českého jazyka s paní učitelkou Loudovou

pátek 15.2. od 10:55 do 11:40– Tělesná výchova –hodina tělesné výchovy s paní učitelkou Zímovou

středa 20.2. od 8:55 do 9:40– Matematika v 1. třídě – hodina matematiky s paní učitelkou Vojáčkovou

čtvrtek 21.2. od 11:50 do 12:35– Prvouka ve 3. třídě – hodina přírodovědy s paní učitelkou Karnetovou

Družina i pro veřejnost

pátek 15.2. - 13:30 - 15:00 - MASOPUSTNÍ KOLEDOVÁNÍ OBCÍ - Jak trávili čas naše babičky a dědové...možná už praprababičky a prapradědové :-)

pátek 22.2. – 13:30 - 15:00 - Ledová družina - soutěž o nejhezčího sněhuláka (dle počasí)

pátek 1.3. – 13:30 - 15:00 - Karneval - soutěž o nejhezčí masku

pátek 22.3. – 13:30 - 15:00 - Vynášení Morany - vítání jara

Den Země V Mateřské škole

čtvrtek 11.4. – dopoledne - poznávací a prožitkový program na oslavu Dne Země pro žáky mateřské školy připravený žáky naší základní školy

Velikonoční jarmark s možností prohlídky školy

úterý 16.4. – 16:00 – 17:30 – tradiční velikonoční jarmark výrobků žáků naší školy spojen s možností prohlídky celé školy

 

Škola hrou - EuroDidact

17. 1. 2019

Naše škola pro naše žáky zakoupila multilicence programů nakladatelství EuroDidact. Tyto vzdělávací materiály budou využívány v hodinách jednotlivých předmětů, kde mohou postupně plně nahradit tištěné učebnice. Jsou ale také určeny i pro domácí přípravů našich žáků. Dětem tak umožní zajímavější a moderní způsob vzdělávání a ušetří jejich záda při nošení učebnic na výuku a domácí přípravu.

Každý z žáků se po jednoduché registraci a schválení školou dostane ke všem licencovaným materiálům. 

V současné době jsou dostupné materiály pro anorganickou chemii, čtenářskou gramotnost, hudební výchovu, logopedii. Výukové materiály mají samozřejmě v mezipředmětových vazeb přesah i do dalších předmětů.

 

 

Přijímací řízení na SŠ

13. 1. 2019

Příjímací řízení na SŠ pro rok 2019/2020

Informace pro rodiče a žáky - přihlášky na SŠ

  • spolu s vysvědčením žáci obdrží k vyplnění Seznam vybraných škol, kde dopíší název vybrané SŠ, obor, eventuelně i kód oboru (ten není nutný).  Seznam musí být podepsán zákonným zástupcem žáka.
  • po odevzdání Seznamu vybraných škol obdrží žáci dvě vytištěné totožné a ředitelem školy podepsané přihlášky, které si nechají potvrdit dětským lékařem (pokud SŠ požaduje)
  • tyto přihlášky rodiče odevzdají osobně na příslušné škole, eventuelně zašlou poštou, nejlépe doporučeně, a to do 1. března 2019
  • v březnu žáci obdrží Zápisový lístek, který odevzdají na vybranou SŠ do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
 

Předškoláček

5. 1. 2019

V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK".

Má za úkol usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy.

Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. 

Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy.

Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ.

Termíny konání: úterý 12.2., 19.3., 9.4., 14.5., 11.6.

                         vždy 15 - 16 hodin

Kontakt. telefon: 312 273342, 737 245 228

 

Škola v přírodě 29.4.- 4.5.2019

27. 12. 2018

Tento rok se vydáme do rekreačního střediska Kletečná. Informace o středisku naleznete na webových stránkách: http://www.kletecna.com

 

Program na škole v přírodě bude zajišťovat firma Tramtadadá, kde je zkušený tým animátorů a instruktorů a mají bohaté zkušenosti s realizací programů na školách v přírodě. Informace najdete na webových stránkách: https://www.tramtadada.cz/.

 

Věříme, že si žáci školu v přírodě užijí! 

 

Jóga - změna

11. 10. 2018

Úprava času - kroužek Jóga pro děti - od 13,30 do 14,30 h.v tělocvičně