ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 28. 3. 2020

Svátek slaví: Soňa

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Blíží se …

Aktuální informace

Doplatek Školy v přírodě

27. 3. 2020

Vážení rodiče,

prosíme vyčkejte s doplatkem ŠvP. O dalším vývoji ŠvP Vás budeme informovat v průběhu měsíce dubna v souvislosti s aktuálním vývoje koronavirové pandemie.

Děkujeme za pochopení

 

Vyzvednutí učebnic a pracovních sešitů

23. 3. 2020

Rodičům bude ve středu 25.března 2020 poskytnut ještě jeden termín k možnému vyzvednutí učebnic a pracovních sešitů, a to od 15.00 do 16.30. Učebnice a PS jsou soustředěny v chodbě budovy F (druhá budova vpravo). Do prostoru školy budou vpuštěni POUZE RODIČE, a to po zazvonění na kancelář školy. Rouška je nutná.

Děkujeme za spolupráci.

 

Technická pomoc -emaily, Teams apod.

22. 3. 2020

Vážení rodiče,

děkuji za dosavadní spolupráci. Chci vás ubezpečit, že si všichni pedagogičtí zaměstnanci plně uvědomují, že současná situace pro vás RODIČE není jednoduchá a věříme, že se maximálně snažíte svým dětem pomoci jak je to jde. Zdůrazňuji, že žádný námi zadaný úkol není povinný, je doporučený a případně za něj mohou děti získat pozitivní klasifikaci.

Během dnešní noci se pokusím vložit návodné obrázky na zprovoznění školního gmailu a prostředí MS Teams. Zde vím z vašich ohlasů, že máte v současné době největší komplikace. 

Rád bych ještě uvedl, že mě můžete kdykoliv kontaktovat s technickými i jinými komplikacemi na emailu petr.novak@zsmsjiraskova.cz, v případě nutnosti i na telefonu 777 574 085. Snažím se reagovat co nejrychleji.

Zároveň vám se spoustou potíží pomůže určitě i váš vyučující a v neposlední řadě i kolegyně Jana Bozděchová na emailu jana.bozdechova@zsmsjiraskova.cz.

Přeji všem našim žákům a rodičům v současné době především pevné zdraví.

Mgr. Petr Novák

 
 

Aktualizace - ošetřovné od 24.3.2020

20. 3. 2020

Informace převzaty z https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Všechny níže uvedené informace vycházejí z aktuálního návrhu vlády, který 24. 3. projedná Poslanecká sněmovna. Do 24.3. žádáme tedy rodiče dětí ve věku 10-13 let, aby zatím nepodávali žádost o ošetřovné, později jim bude proplaceno zpětně.

- Kdo má nárok na ošetřovné?

Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.) náleží zaměstnanci ošetřovné. Ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřozovatel.

Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby vzniká také nárok na ošetřovné a to bez věkového omezení handikepované osoby.

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná obdobná zařízení.

V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

- Jak si o ošetřovné zažádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení (pozn.: školy - tiskopis je k dispozici ve škole v elektronické podobě, stačí poslat email na jana.krocakova@zsmsjiraskova.cz, s informací pro které dítě, kdo žádá, od kdy chce vystavit potvrzení). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

- Na jakou částku mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

-Pokud mi nyní skončilo 9 dní, po které jsem čerpal ošetřovné, co mám dělat?

Nyní stále platí, že pokud musíte pečovat o dítě po skončení 9 dnů ošetřovného (16 pro samoživitele), můžete zůstat doma z práce, ale na neplaceném volnu. Pokud vám zaměstnavatel vyjde vstříc, můžete se s ním domluvit i na náhradě mzdy.

Příští týden (24. 3.) bude Poslanecká sněmovna schvalovat změnu zákona, který zajistí, aby ošetřovné bylo možné čerpat po celou dobu uzavření škol, a byl na něj nárok i zpětně. Pokud tedy zákon projde, bude vám proplacena celá doba, po kterou jste byli doma.

Detailní informace ZDE

 

Pomoc speciálního pedagoga

18. 3. 2020

Vážení žáci a rodiče, pokud byste potřebovali pomoc speciálního pedagoga, obracejte se prosím na mě prostřednictvím emailu- petra.bedecova@zsmsjiraskova.cz

Domluvíme si individuální čas, kdy bych mohla pomoci vyřešit Váš problém.

K dispozici jsem i online při komunikaci žákům v prostředí MS Teams. Každý den od 8-9hodin a v úterý od 16-18 hodin. Jinak kdykoliv všem po předchozí domluvě. 

Děkuji

Mgr. Petra Bedečová

 

Omezení úředních hodin ve škole

17. 3. 2020

Kancelář školy bude v provozu vždy v pondělí 8:00 - 11:00 hodin a ve středu 14:00 - 17:00 hodin. Stále platí, že škola funguje bezkontaktně a na telefonické zavolání každý den  od 8:00 do 14:00 hodin, ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Před vstupem do areálu školy je nezbytné si dopředu domluvit schůzku. Prosíme všechny, aby  nevstupovali do areálu  bez roušky.  Za roušku lze považovat: šátek, šálu nebo podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji. 

 

Přerušení provozu MŠ

17. 3. 2020

S ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci a minimální počet dětí v kladenských mateřských školách Město souhlasí, ve smyslu §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, s přerušením provozu všech mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem s účinností od středy 18. 3. 2020 do odvolání, s výjimkou následujících tří škol, které budou pracovat v režimu omezeného provozu:

Mateřská škola Kladno, R. Svobodové 2597

Mateřská škola Kladno, Jaroslava Foglara 2343

Mateřská škola Kladno, Kořenského 380

Tyto tři mateřské školy budou zajišťovat péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu.   

 

Informace o způsobu vzdělávání v době uzavření školy

16. 3. 2020

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k nastalé situaci a předpokládané době uzavření školy není možné, aby se žáci tak dlouhou dobu neučili. První týden bude zaměřen na nahrávání materiálů a opakování, další týdny potom na nové učivo. Zadávání učiva, ověřování znalostí, komunikace s vyučujícími bude probíhat následující formou.

 

1. Každá třída bude mít na online vyučování u své třídy obsah učiva a formou příloh získá úkoly a zadání, které má vypracovat s případným uvedením termínu a způsobu odevzdání. Učivo tam učitelé budou vkládat postupně od zítra.

2. Domácí příprava bude také distribuována v prostředí bakaláři a to v části výuka - komens, výuka – výukové zdroje, dokumety (budou zprovozněny během následujících hodin) a domácí úkoly.

3. Pedagogičtí zaměstnanci rozšíří předchozí body o možnost komunikace se svými žáky přes prostředí MS Teams a to vždy v úterý od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

4. Jako další možnost uvádíme další možnosti vzdělávání pomocí online zdrojů, které mohou žáci využít. Přihlašovací údaje a stručné pokyny jsou uvedeny u jednotlivých zdrojů.

 

Proskoly.cz

https://www.proskoly.cz/

Hesla a instrukce budou zaslány vyučujícími prostřednictvím systému bakaláři.

 

EURODIDACT

https://www.eurodidact.cz/

jméno žáka: email (školní)

heslo: zašle vyučující prostřednictvím systému bakaláři

 

Umimeto.org

https://www.umimeto.org/

Každý žák se musí registrovat

Instrukce pro žáky, kteří dosud nemají účet v systému

V pravém horním rohu klikněte na ikonku přihlášení.

Klikněte na „Vytvořit účet“.

Vyplňte registrační údaje a potvrďte tlačítkem „Registrovat se“.

Nastavte si zasílání e-mailů a soukromí a klikněte na tlačítko „Uložit a pokračovat“.

Vyberte z možností ikonku „Jsem student“.

Zadejte heslo třídy, které dostanete od učitele prostřednictvím systému bakaláři, a klikněte na tlačítko „Potvrdit“.

Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat kliknutím na tlačítko „Začít procvičovat“ a plně využívat licenci školy.

Vyberte systém, ve kterém chcete procvičovat. Svou třídu a spolužáky najdete stisknutím záložky „Třída“ a zvolte možnost „Moje třída“.

 

NNS

http://ucebnice.online/

Nakladatelství NNS vzhledem k uzavření škol nabídlo pomoc školám s výukou na dálku.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma bude prodloužena do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

 

NOVÁ ŠKOLA DUHA

http://www.novaskolabrno.cz

vzhledem k nastalé situaci Vám dáváme možnost poskytnout svým žákům naše interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020.

Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na našich webových stránkách: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

 

KLETT

Bezplatné plné využití interaktivní podpory bloggers

V této složité a nepřehledné situaci se vám pokusíme vyjít maximálně vstříc v domácí přípravě vašich žáků do hodin anglického a ruského jazyka. Možnost bezplatného využití učebnic bloggers na interaktivním portálu www.mcourser.cz

Bloggers 1 – Lekce 0

Bloggers 1 – Lekce 1

Bloggers 1 – Lekce 2

Bloggers 1 – Lekce 3

Bloggers 1 – Lekce 4

 

Wocabee

https://www.wocabee.app/

Aplikace WocaBee na učení cizích jazyků (konkrétně slovíček) k dispozici zcela zdarma, a to na celé období zavření škol + ještě 2 týdny po návratu k výuce .

Přihlašovací údaje sdělí vyučující cizího jazyka.

 

Včelka

https://www.vcelka.cz/

pro všechny na 6 týdnů zdarma!

Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace

3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci

4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře

5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře

6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód

7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít

8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

 

FRAUS

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#skola

Vše pro domácí výuku zdarma!

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.

Pro využití je optimální třeba stáhnout aplikaci Flexibooks z https://flexibooks.cz/jak-cist

Přihlašovací jméno: školní email žáka tedy jmeno.prijmeni@zsmsjiraskova.cz např.: petr.novak@zsmsjiraskova.cz

 

Didakta

http://www.didakta.cz/

Na webových stránkách www.didakta.cz je i naší škole zpřístupněna možnost využití veškerého obsahu Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma.

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naší školu: budou zaslány prostřednictvím systému bakaláři

Aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10 ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip. upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora Prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

 

Web MŠMT

https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje

 

E-knihy a audio knihy zdarma

1306 knih poskytla Městská knihovna v Praze. www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni Audioknihy na stránkách Českého rozhlasu temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik

Česká televize

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

 

Minecraft

https://education.minecraft.net/get-started/

Nutný školní email žáka tedy jmeno.prijmeni@zsmsjiraskova.cz např.: petr.novak@zsmsjiraskova.cz

 

K zodpovězení případných dotazů a odborným konzultacím v rámci vyučovaných předmětů jsou všichni učitelé k dispozici na svých emailech a v dalších již zmiňovaných komunikačních kanálech.

Veškeré přihlašovací údaje budou žákům/rodičům zaslány emailem prostřednictvím systému bakaláři. Přihlašovací údaje budou distribuovány postupně a podle potřeby jednotlivých vyučujících. Pokud bude mít někdo technický problém, zasílejte dotazy na reditel@zsmsjiraskova.cz. Pokusíme se reagovat do 24 hodin.

 

Pevně věříme, že to společně následující týdny úspěšně zvládneme.

 

Mgr. Petr Novák

 

 

Technická pomoc s online výukou

16. 3. 2020

Vážení rodiče, žáci.

V případě, že budete potřebovat poradit s online výukovými portály (přihlášení, technické problémy, apod.) je možné se obrátit na paní Janu Bozděchovou na těchto kontaktech:

email: jana.bozdechova@zsmsjiraskova.cz

telefon: 777 584 984.

Volat můžete každy den mezi 9. a 15. hodinou. Email a SMS neomezeně, odpověď dostane vždy v co nejkratším čase. V případě momentálního nezastižení na telefonu budete kontaktováni zpět v nejbližší době, buďte tedy bez obav.

 

 

Zrušení všech akcí pro žáky, rodiče i veřejnost

12. 3. 2020

Vzhledem k nastalé situaci kolem koronaviru musíme do odvolání zrušit všechny akce pro žáky, rodiče i veřejnost.

Včetně i třídních schůzek a mimořádných třídních schůzek.

 

 

Pomoc s domácí výukou žáků

11. 3. 2020

Vážení rodiče,

některá nakladatelství umožnila přístup ke svým online učebnicím a zdrojům na dobu minimálně v době uzavření škol zdarma. Jejich využití pro domácí přípravu doporučujeme.

NNS

Nakladatelství NNS vzhledem k uzavření škol nabídlo pomoc školám s výukou na dálku.
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma bude prodloužena do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Nová škola DUHA

vzhledem k nastalé situaci Vám dáváme možnost poskytnout svým žákům naše interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020. Licenční cerifikáty vám zasíláme v příloze.

Certifikáty můžete použít i v případě, že naše učebnice ve výuce nepoužíváte.

Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na našich webových stránkách: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

Klett

BEZPLATNÉ PLNÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ PODPORY BLOGGERS

V TÉTO SLOŽITÉ A NEPŘEHLEDNÉ SITUACI SE VÁM POKUSÍME VYJÍT MAXIMÁLNĚ VSTŘÍC V DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ VAŠICH ŽÁKŮ DO HODIN ANGLICKÉHO JAZYKA. OD DNEŠNÍHO DNE JE PROTO BEZPLATNĚ A PRO VŠECHNY – VYUČUJÍCÍ, ŽÁKY I RODIČE – K DISPOZICI PRVNÍ DÍL UČEBNICE BLOGGERS 1 (DALŠÍ DÍLY BUDOU POSTUPNĚ PŘIBÝVAT) NA INTERAKTIVNÍM PORTÁLU WWW.MCOURSER.CZ.
Bloggers 1 – Lekce 0 
Bloggers 1 – Lekce 1
Bloggers 1 – Lekce 2
Bloggers 1 – Lekce 3
Bloggers 1 – Lekce 4

Včelka

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!
Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

Fraus

Vše pro domácí výuku zdarma!

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.

 

 

Další možnosti online výuky naleznete v sekci online učebnice na našich www stránkách. Zakoupili jsme přístup do portálu proskoly.cz, kde budou mít žáci přístup ke vzdělávacím materiálům. V pondělí vás budeme elektronicky informovat o dalším postupu a možnostech vzdělávání "distanční" formou.

Mgr. Petr Novák

 

KORONAVIRUS: AKTUÁLNÍ INFORMACE

10. 3. 2020

Poslední aktualizace: 13. 3. 2020 9:30

Informace ČSSZ pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol Vám poskytujeme informaci ČSSZ, jak zákonní zástupci žáků mohou uplatnit nárok na ošetřovné. Z uvedeného postupu jednoznačně vyplývá, že žádost o ošetřovné při péči o dítě v do 10 let z důvodu uzavření školy vydává ve 2 vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje. Formulář žádosti vám vyplníme i vytiskneme ve škole, případně je k dispozici zde. K vyplnění od vás nepotřebujeme žádné další údaje. Vyplněný formulář vám případně na vaší žádost odešleme i emailem. Žádosti směřujte na email jana.krocakova@zsmsjiraskova.cz.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid-19) nám jsou průběžně podávány informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je výuka až do odvolání přerušena. V provozu rovněž nebude školní jídelna ani školní družina. Obědy budou žákům vždy automaticky odhlášeny.
  2. Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol k dispozici zde. Předpokládaná doba uzavření bude cca. 30 dní.
  3. Od 7. března 2020 vešlo v platnost mimořádné opatření. Toto opatření se týká povinné karantény v délce 14 dní po návratu z Itálie.
  4. Další informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle: +420 736 521 357
  5. Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.
  6. Jako edukační pomůcka byl zaslán informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav a je k nahlédnutí zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy – aktuální doporučení (Informace k mimořádnému opatření ke Covid-19)

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví – aktuální situace v oblasti koronaviru

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav – aktuální doporučení pro občany

Hygienické stanice a zdravotní ústavy

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí – aktuální doporučení k cestování do zahraničí

Ministerstvo pro místní rozvoj – informace týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit

 

Akce 7. dubna 2020

9. 3. 2020

7.4.úterý  od 14,00 h. do 18,00 h. Den otevřených dveří

  od 16,00 h. do 18,00 h. Velikonoční jarmark

  od 16,30 h. třídní schůzky

 

Ukliďme Česko!

1. 3. 2020

Celorepubliková akce velkého jarního úklidu, kterého se dobrovoloně zúčastní i naše 5.třída. My budeme uklízet městskou část Podprůhon. Přidejte se také k této akci a udělejte dobrý skutek. Sraz na všech sběrných místech je v 9:00. Udělat něco pro naši planetu, může každý z nás. 
 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

4. 2. 2020

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 24. 4. 2020 od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. 4. 2020 od 9 do 12 hodin. Více informací naleznete v sekci ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD, počátkem dubna zpřístupníme možnost se online přihlásit na konkrétní čas.

 
 

Přípravná tříd pro školní rok 2020-21

23. 1. 2020

Pro příští školní rok (2020/2021) chceme na naší škole zřídit přípravnou třídu. 

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je od 1. 9. 2017 přípravná třída určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je tedy nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. .

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nejmenší počet dětí ve třídě je 10, nejvyšší pak 15.
Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky, poznání školního prostředí pro plynulý přechod k povinné školní docházce,  apod.
O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

CO PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA NABÍZÍ?

Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,40 hod.  
Dětem bude k dispozici stravování (dopolední svačina, oběd).
Po dohodě pobyt ve školní družině.  
S dětmi bude pracovat dle potřeby speciální pedagog
Děti budou mít k dispozici kompletní vybavení školy (učebnu, hernu, interaktivní tabuli, zahradu, učebnu v přírodě, tělocvičnu).
Budou se moci účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná  

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ?

Vyzvednout si „žádost o přijetí do přípravné třídy“ případně si ji stáhnout v sekci formuláře ke stažení.

Nejdéle do 31. 5. 2020 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení. (po předchozí dohodě možno i déle)

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Dítě s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení.
Datum doručení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy.

 

K podání přihlášky doložte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

 
Poloha školy na Google maps