ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 18. 1. 2019

Svátek slaví: Vladislav

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Blíží se …

Aktuální informace

Škola hrou - EuroDidact

17. 1. 2019

Naše škola pro naše žáky zakoupila multilicence programů nakladatelství EuroDidact. Tyto vzdělávací materiály budou využívány v hodinách jednotlivých předmětů, kde mohou postupně plně nahradit tištěné učebnice. Jsou ele také určeny i pro domácí přípravů našich žáků. Dětem tak umožní zajímavější a moderní způsob vzdělávání a uštří jejich záda při nošení učebnic na výuku a domácí přípravu.

Každý z žáků se po jednoduché registraci a schválení školou dostane ke všem licencovaným materiálům. 

V současné době jsou dostupné materiály pro anorganickou chemii, čtenářskou gramotnost, hudební výchovu, logopedii. Výukové materiály mají samozřejmě v mezipředmětových vazeb přesah i do dalších předmětů.

 

 

Škola hrou - EuroDidact

17. 1. 2019

Naše škola pro naše žáky zakoupila multilicence programů nakladatelství EuroDidact. Tyto vzdělávací materiály budou využívány v hodinách jednotlivých předmětů, kde mohou postupně plně nahradit tištěné učebnice. Jsou ele také určeny i pro domácí přípravů našich žáků. Dětem tak umožní zajímavější a moderní způsob vzdělávání a uštří jejich záda při nošení učebnic na výuku a domácí přípravu.

Každý z žáků se po jednoduché registraci a schválení školou dostane ke všem licencovaným materiálům. 

V současné době jsou dostupné materiály pro anorganickou chemii, čtenářskou gramotnost, hudební výchovu, logopedii. Výukové materiály mají samozřejmě v mezipředmětových vazeb přesah i do dalších předmětů.

 

 

Vyrobte si ptačí budku

15. 1. 2019

Přijďte si vyrobit v sobotu 19.1.2019 od 9,00 do 12,00 hodin budku pro sýkorky a jiné ptáky. Dozvíte se, jak máte o ni pečovat a kdo v ní může bydlet. Akce se uskuteční v dílnách školy. Zhotovené budky si odnesete domů. Cena za materiál je 50 Kč.

 

Přijímací řízení na SŠ

13. 1. 2019

Příjímací řízení na SŠ pro rok 2019/2020

Informace pro rodiče a žáky - přihlášky na SŠ

  • spolu s vysvědčením žáci obdrží k vyplnění Seznam vybraných škol, kde dopíší název vybrané SŠ, obor, eventuelně i kód oboru (ten není nutný).  Seznam musí být podepsán zákonným zástupcem žáka.
  • po odevzdání Seznamu vybraných škol obdrží žáci dvě vytištěné totožné a ředitelem školy podepsané přihlášky, které si nechají potvrdit dětským lékařem (pokud SŠ požaduje)
  • tyto přihlášky rodiče odevzdají osobně na příslušné škole, eventuelně zašlou poštou, nejlépe doporučeně, a to do 1. března 2019
  • v březnu žáci obdrží Zápisový lístek, který odevzdají na vybranou SŠ do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
 

Škola v přírodě 29.4.- 4.5.2019

27. 12. 2018

Tento rok se vydáme do rekreačního střediska Kletečná. Informace o středisku naleznete na webových stránkách: http://www.kletecna.com

 

Program na škole v přírodě bude zajišťovat firma Tramtadadá, kde je zkušený tým animátorů a instruktorů a mají bohaté zkušenosti s realizací programů na školách v přírodě. Informace najdete na webových stránkách: https://www.tramtadada.cz/.

 

Věříme, že si žáci školu v přírodě užijí! 

 

Spaní ve škole

20. 12. 2018

Vánoční přespávání ve škole - žáci 4.třídy. 
 

Sbíráme staré mobilní telefony

11. 12. 2018

Od prosince do konce ledna se účastníme soutěže v rámci Recyklohraní Sbírej mobil. Pokud máte doma staré vysloužilé mobilní telefony, můžete je přinést do školy.

Děkujeme

 

Výukový program - Neriskuj, bezpečně se rozhoduj - LARP

5. 12. 2018

Pro žáky deváteho ročníku. Cílem je u žáků rozvíjet dovednost zodpovědně se rozhodovat a schopnost odmítnout to, co je může ohrozit. Program trvá 2 hodiny.

 

Bubny pro vás

20. 11. 2018

Dne 20.12. nás navštíví "Bubny pro Vás", které jsou nejkomplexnějším preventivním výchově - hudebním programem v ČR, zaměřeným na prevenci proti šikaně a pomoci obětem šikany.

Základem programu jsou kvalitní informace zabalené v poutavé formě podávané excelentním lektorem.

Pro všechny žáky od I - IX třídy. Akce bude trvat od 10 hodin pro první stupeň, od 11 hodin pro druhý stupeň.

Cena 20kč/žáka. Škola přispěje 25 kč.

 

Kroužek sportovních her

19. 11. 2018

Zítra dne 21.11.2018 odpadá kroužek sportovních her.

 

Pravidla vstupu do školního areálu

15. 11. 2018

Vážení rodiče,

 omlouváme se všem za informační šum, který nastal po třídních schůzkách dne 13. 11. 2018. Rodiče jsou a budou i nadále v naší škole vítáni. Není naším cílem školu nekompromisně uzavřít, naopak. Rádi bychom, aby škola byla bezpečným zázemím pro žáky, jejich rodiče a veřejnost. Téma pravidel vstupu do školního areálu již bylo probíráno opakovaně na loňských třídních schůzkách.

Prosím, věnujte pozornost následujícím pravidlům a vyjádřete písemně své případné připomínky.

Proč pravidla vstupu do školního areálu?

–          bezpečnost Vašich dětí (na prvním místě!)

–          hygienické důvody

–          podporování samostatnosti žáků

Ranní vstup do školního areálu:

–  škola se otevírá v 7.40 hod.

–  pouze žáci 1. tříd mohou vstupovat do areálu v doprovodu rodičů (pokud to rodiče uznají za nutné) a to nejpozději do 16. 11. 2018, po převléknutí odcházejí do kmenové třídy již samostatně.

–  žáci 2. – 9. ročníku vcházejí do areálu samostatně bez doprovodu rodičů, po převléknutí odcházejí do kmenové třídy.

–  škola se zamyká v 8.00 hod.

Umožnění vstupu do školy v době výuky:

–  v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů zazvonit na zvonek „školník“ nebo „kancelář“

–  pokud přivádíte své dítě např. od lékaře, může dítě dojít do své třídy samostatně nebo s určeným doprovodem

Pohovory, konzultace s vyučujícími:

–  sjednávejte si schůzky s vyučujícími na dobu po ukončení dopolední výuky, prosím, respektujte dobu vyučování i přestávky vyučujících

–  konzultace s vedením školy sjednávejte předem telefonicky nebo emailem

Vyzvedávání dětí po vyučování:

–  rodiče prvňáčků mohou čekat na své děti před budovou B nejpozději do konce října 2018 (pokud to rodiče uznají za nutné), od 1. 11. 2018 odcházejí po převléknutí (po obědě) z areálu samostatně

–  žáci 2. – 9. ročníku odcházejí po převléknutí (po obědě) z areálu samostatně

–  žáci 2. stupně odcházejí po převléknutí z areálu (po obědě), pokud mají odpolední vyučování, tráví tuto pauzu dvěma způsoby:

1/ zůstávají v areálu školy pod pedagogickým dohledem (viz. přihláška na dohled mezi vyučováním)

2/ odcházejí mimo areál (v žádném případě se nezdržují v prostorách školy)

a vracejí se nejdříve 20 min. před zahájením odpoledního vyučování

Školní družina

–  ranní ŠD začíná v 6.30 hod.

–  rodiče mohou své dítě doprovodit do šaten ŠD

–  do příslušného oddělení žák odchází již samostatně

Odpolední ŠD

–  rodiče zazvoní na příslušné oddělení ŠD 1, 2 u vchodu a dle uvážení přihlášky do ŠD doprovodí své dítě z šaten, nebo čekají před školou.

Kroužky

–  rodiče vyzvedávají své dítě po kroužku před vchodem do areálu

Vyzvedávání obědů (pouze 1. den v době nemoci)

–  rodiče zazvoní na zvonek u vchodu k paní vedoucí jídelny

–  prosím, vyčkejte na oběd před vchodem nebo pouze u výdajového okénka

Děkujeme za Váš čas a spolupráci

Mgr. Petr Novák, ředitel školy

 
 

Planetárium Praha

16. 10. 2018

17.10.2018 exkurze do Planetária Praha pro l. - lll. třídu.

Odjezd v 8,00 od školy, návrat 13,00 ke škole.

S sebou batoh: pláštěnka, pití, svačina, kapesné (dobrovolné)

Cena 75 Kč + doprava

 

Kroužek mažoretek

16. 10. 2018

19.10.2018 odpadá kroužek mažoretek.

 

Jóga - změna

11. 10. 2018

Úprava času - kroužek Jóga pro děti - od 13,30 do 14,30 h.v tělocvičně

 

Podzimní soutěž o nejhezčí jablko švermovských zahrad

1. 10. 2018

Žáci kroužku "Poznáváme přírodu" ze 7. ročníku vyhlašují podzimní soutěž o nejhezčí jablko švermovských zahrad. Děti prvního a druhého stupně mohou přinést jablko ze zahrady rodičů a prarodičů. Musí být označeno jménem žáka školy a třídou, do které žák chodí. Jablka noste do třídy 7. ročníku - pavilon D od 3.10. do 9.10. Vyhodnocení proběhne v pátek 12.10.2018. Za účast v soutěži předem všem děkujeme.

 

Soutěž "O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno"

6. 9. 2018

Soutěže " O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno " se účastní jedno čtyřčlenné družstvo žáků sedmého ročníku.Naši školu bude reprezentovat Matěj Vácha, Jakub Černý,Michaela Pepríková, Veronika Červinková.Na  stanovištích v arelálu  lesoparku Lapák budou plnit různé úkoly.

 

Příroda, ve které žijeme, aneb stromy, paměť věků

5. 9. 2018

Žáci 7. ročníku Jakub Černý, Martin Opatrný, Michal Protiva, Veronika Červinková, Michaela Pepríková, Adéla Štefanová budou reprezentovat školu v soutěži  Příroda, ve které žijeme, aneb stromy, paměť národa. Žáci ukáží své znalosti přírody a schopnost obhájit své názory.

 

Předškoláček

5. 1. 2018

V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK".

Má za úkol usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy.

Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. 

Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy.

Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ.

Kontakt. telefon: 312 273232, 737 245 228