Základní škola

Aktuální informace

Způsob prezenční výuky na 2. stupni

3. 6. 2020

MŠMT povolilo pro žáky 2. stupně od 8. 6. možnost osobní konzultace či třídnických hodin ve škole maximálně v 15 členných skupinkách. Účast na konzultacích je zcela dobrovolná.

Naše škola se rozhodla umožnit žákům i prezenční setkání ve škole následujícím způsobem. V období od 8. do 19. 6. budou žákům 6., 7. a 8. ročníků nabídnuty termíny možných konzultací s vyučujícími. Učitelé, kteří se konzultací zúčastní, nabídnou žákům každý týden jeden den pro možnou konzultaci ve škole. Žáci se na konzultaci budou muset předem přihlásit, aby byly zachovány maximálně 15 členné skupiny.

Na distančním vzdělávání se nic nemění a vše probíhá dál ve standardní podobě.

Výběr termínu a přihlášení na konzultace

Na konzultace se můžete přihlásit do neděle 7. 6. do 12.00 hodin.

Při vstupu do školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o aktuálním zdravotním stavu žáka.

 

Ke stažení:

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

4. 5. 2020

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.

Třídní schůzky zákonných zástupců budoucích prvňáčků se budou konat v případě že to situace dovolí počátkem června ve škole nebo v online v prostředí MS Teams - v předem oznámený čas. 

 

Poděkování ambasády Albánie

1. 5. 2020

Chtěli bychom touto cestou předat poděkování ambasády Albánské republiky za peněžitou pomoc ve výši 3000 Kč, kterou škola od rodičů a zaměstnaců školy vybrala během vánočních trhů. Tuto částku Albánie věnovala obětem podzimního zemětřesení.

Děkujeme všem, kteří na tento dar přispěli.

poděkování

 

Zápis do přípravného ročníku

27. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna budeme přijímat žádosti o přijetí dětí do přípravné třídy.

Přípravná třída - Základní informace

 • Nejmenší počet dětí ve třídě je 10, nejvyšší pak 15.
 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky, poznání školního prostředí pro plynulý přechod k povinné školní docházce, apod.
 • O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky (Mgr. Kristina Nováková) každý den od 8,00 do 11,40 hod.
 • Dětem bude k dispozici stravování (dopolední svačina, oběd).
 • Možnost zařazení do školní družiny.
 • S dětmi bude pracovat dle potřeby speciální pedagog, logopedický asistent
 • Děti budou mít k dispozici kompletní vybavení školy (učebnu, hernu, interaktivní tabuli, zahradu, učebnu v přírodě, tělocvičnu).
 • Budou se moci účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů, příměstského tábora atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná 

Žádost je dispozici ke stažení v sekci Formuláře ke stažení - Přihláška přípravná třída. Vyplněnou žádost o přijetí je možné zaslat stejným způsobem jako žádost o přijetí do první třídy.

Vyplněnou žádost o přijetí do přípravné třídy doručte do školy jedním z následujících způsobů.

 • do datové schránky školy 5ikfcxw,
 • e-mailem do podatelna@zsmsjiraskova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
 • poštou,
 • v zalepené obálce do schránky umístěné na vstupní bráně školy s označením ZÁPIS
 
 

Organizační pokyny ke znovuotevření školy - 1. stupeň

27. 4. 2020

aktualizace: 8.5.2020

Vážení rodiče,

nejprve bych si Vás dovolil všechny pozdravit a poděkovat Vám i Vašim dětem za příkladnou spolupráci v této problematické době.

Sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 25. 5. 2020 opětovně otevírají školy. Jedná se o 1. stupeň základního vzdělávání a je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Škola nebude sledovat absenci žáků; docházka není povinná. I nadále bude pokračovat distanční vzdělávání, které budou zabezpečovat pedagogové jako doposud. Na žáky ve třídách budou dohlížet a program pro ně připravovat vychovatelky školní družiny a asistenti pedagoga. Je tedy pouze na Vás, zda své dítě umístíte zpět do školních lavic. Já doporučuji umístit do školy ty žáky, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v bezpečnostních složkách či v jiných profesích spotřebního průmyslu, dále rodinám, které se vlivem současné situace ocitly ve složité ekonomické a sociální situaci, nemají také dostatečné technické zázemí při distančním (vzdáleném) vzdělávání svých dětí a nejsou schopny z tohoto důvodu komunikovat a spolupracovat s vyučujícími. Školu mohou samozřejmě navštěvovat i ti žáci, kterých se výše napsané důvody netýkají. Pokud se rozhodnete dítě do školy neposílat, náleží Vám do 30. 6. 2020 ošetřovné ve výši 80 %. Pokud žáka do školy od 25. 5. přihlásíte, tak Vám nárok na ošetřovné zaniká.

V případě zájmu o docházku zašlete do 18. 5. 2020 10:00 vyplněný dotazník (viz příloha) na můj email petr.novak@zsmsjiraskova.cz. Upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha). Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, je možné se ze skupiny odhlašovat, ale nikoli později přihlašovat.
 • Homogenní skupina žáků: počet 15 (rozdělení do skupin určí škola dle svých kapacit)
 • Každý žák musí sedět v jedné lavici, dodržování odstupu
 • Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách; chodby, wc, omezení volného pohybu žáků
 • Tělesná výchova je zakázána
 • Povinnost nosit roušky; doporučené množství roušek – 2 na den
 • Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení o nerizikovosti dítěte - viz. příloha
 • Žák bude do školy vcházet sám; dospělá osoba ho přivede před bránu školy
 • Školní jídelna bude vařit (hygienické pokyny splňujeme)
 • Provozní doba bude stanovena na základě individuálních požadavků rodičů; začátek 7.45 hodin.
 
 

Přijímací zkoušky na SŠ - informace

25. 4. 2020

Žáci, kteří se hlásili do učebního oboru, si zkontrolují na stránkách příslušné SŠ, zda jsou přijatí. Pokud jsou přijatí, doručí SŠ do 10 pracovních dnů zápisový lístek. Informaci o přijetí oznámí třídní učitelce a výchovné poradkyni školy (Mgr. Jana Suková). Nepřijatí žáci mohou podat další přihlášku nebo rodič na školu zavolá, jestli žáka škola nevezme do jiného oboru.

Žáci, kteří se hlásí do čtyřletých oborů, sledují vládní pokyny o termínu přijímací zkoušky. (bude jen jedna)

 

Technická pomoc s online výukou

16. 3. 2020

Vážení rodiče, žáci.

V případě, že budete potřebovat poradit s online výukovými portály (přihlášení, technické problémy, apod.) je možné se obrátit na paní Janu Bozděchovou na těchto kontaktech:

Volat můžete každy den mezi 9. a 15. hodinou. E-mail a SMS neomezeně, odpověď dostanete vždy v co nejkratším čase. V případě momentálního nezastižení na telefonu budete kontaktováni zpět v nejbližší době, buďte tedy bez obav.

 

Přípravná třída pro školní rok 2020-21

23. 1. 2020

Pro příští školní rok (2020/2021) chceme na naší škole zřídit přípravnou třídu. 

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je od 1. 9. 2017 přípravná třída určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je tedy nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Základní informace

 • Nejmenší počet dětí ve třídě je 10, nejvyšší pak 15.
 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky, poznání školního prostředí pro plynulý přechod k povinné školní docházce,  apod.
 • O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,40 hod.  
 • Dětem bude k dispozici stravování (dopolední svačina, oběd).
 • Po dohodě pobyt ve školní družině.  
 • S dětmi bude pracovat dle potřeby speciální pedagog
 • Děti budou mít k dispozici kompletní vybavení školy (učebnu, hernu, interaktivní tabuli, zahradu, učebnu v přírodě, tělocvičnu).
 • Budou se moci účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná  

Co je třeba udělat pro zahájení vzdělávání v přípravné třídě?

 1. Vyzvednout si „žádost o přijetí do přípravné třídy“ případně si ji stáhnout v sekci formuláře ke stažení.
 2. Nejdéle do 31. 5. 2020 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení. (po předchozí dohodě možno i déle)

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

 • Dítě s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení.
 • Datum doručení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy.

 

K podání přihlášky doložte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.