ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 23. 7. 2018

Svátek slaví: Libor

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Aktuální informace

Hezké prázdniny

11. 7. 2018

Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné slunné prázdniny plnné hezkých zážitků, odpočinku a pohody. Načerpejte během léta hodně sil a dobré nálady do nového školního roku 2018/2019, který začíná v pondělí 3. 9. 2018.

 

Informace pro rodiče nových žáků a budoucích prvňáčků

11. 7. 2018

Informace pro rodiče:

Od počátku druhého pololetí školního roku 2017/18 přešla naše škola jako jedna z prvních kladenských škol s vybíraním peněz na všechny akce školy pomocí bezhotovostních plateb přes systém školní online pokladny.

Cílem školní online pokladny bylo odstranit nošení peněz v hotovosti. Vzhledem k průběhu plateb v následujícím období vložte prosím do školní pokladny alespoň 200,- Kč, rodiče budoucích prvňáčků pak částku dle instrukcí třídní učitelky p. Vojáčkové. Na všechny akce jednotlivých tříd/žáků budou pak následně strhávané dané částky. Žádáme rodiče aby si tuto "online peněženku" průbežně hlídali, při poklesu dostupných financí pod 100,- Kč budete informování na registrační email. Pokud pak nebudou dva dny před akcí peníze v online pokladně, nebude se žák akce účastnit a bude mít náhradní vzdělávání.

Veškeré návody (informace o aplikaci, návod a nastavení) naleznete po přihlášení na záložce online pokladna Školní program. Navíc je v sekci – Dokumenty ke stažení - pro rodiče zde ucelený návod.

Důvody, které nás vedly k jejímu zavedení:

Naše transparentní škola se Školní online pokladnou

1. Školní online pokladna je program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.

2. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.

3. Platby ze školní online pokladny lze provádět pouze na základě řádného a ověřeného dokladu s identifikačními údaji poskytovatele. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb. Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.

4. Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony.

5. Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

 (www.skolniprogram.cz)

 

Informace pro rodiče dítěte, které se zúčastnilo ŠvP – příspěvek pro projištěnce VOZP, ČPZP, ZPMV

2. 7. 2018

O příspěvku od VOZP, ČPZP, ZPMV ve výši dle dané pojišťovny může požádat po návratu dítěte z tuzemského ozdravného pobytu zákonný zástupce dítěte – rodič dítěte.

Potvrzení o účasti dítěte, které vám vystaví škola je možno si vyzvednout do 31. 7. 2018 v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a každou středu od 10:00 do 15:00.

Termín pro podání žádosti o příspěvek je obvykle do 30 dní od konce konání akce.

 

Informace pro rodiče dítěte, které se zúčastnilo ŠvP – příspěvek pro projištěnce VZP ČR

2. 7. 2018

O příspěvku od VZP ČR ve výši 1.200,- Kč může požádat po návratu dítěte z tuzemského ozdravného pobytu zákonný zástupce dítěte – rodič dítěte.

Příspěvky je možno získat pouze na klientském pracovišti VZP ČR: Cyrila Boudy 115, Kladno

Provozní dobu pobočky naleznete na www.vzp.cz/kontakty/pobočky

Při podání žádosti je nezbytné doložit:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • výpis z bankovního účtu rodiče, na kterém bude patrná provedená platba či potvrzení o provedené platbě
  • potvrzení o účasti dítěte (vystaví škola)

Potvrzení o účasti dítěte, které vám vystaví škola je možno si vyzvednout do 31. 7. 2018 v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a každou středu od 10:00 do 15:00.

 

Výplata příspěvku:

Příspěvek bude následně vyplacen na uvedený bankovní účet rodiče. Termín pro podání žádosti o příspěvek je nejpozději do 31. 12. 2018

 

Dárek pro kamaráda

1. 7. 2018

Většina dětí ze školy v přírodě se složila na dárek pro zraněného kamaráda. Přejeme brzké uzdravení.

 

Předškoláček

5. 1. 2018

V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK".

Má za úkol usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy.

Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. 

Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy.

Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ.

Kontakt. telefon: 312 273232, 737 245 228