Základní škola

Aktuální informace

Informace k organizaci výuky od 30.11. 2020

26. 11. 2020

Vážení rodiče,

přinášíme informace týkající se nástupu dalších ročníků na prezenční výuku.

V 6. – 8. ročníku bude probíhat výuka rotačně (lichý týden, sudý týden). 9. ročník přechází na stálou prezenční výuku.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020 (včetně odpoledního vyučování), který byl v některých třídách upraven z důvodu výdeje obědů ve školní jídelně - žáci a zákonní zástupci budou informováni svými třídními učitelkami.
Výuka Tv bude nahrazena alternativními činnostmi, v rámci Hv nebude probíhat zpěv.
Po celou dobu pobytu ve škole budou vyžadována zvýšená hygienická opatření, nošení roušek a v průběhu výuky bude zajištěno dostatečné větrání.

Ranní družina z organizačních důvodů nebude v provozu. 
Odpolední družina bude v provozu pro přípravnou, 1.,2. a 3. třídu.
Kroužky školního klubu budou otevřeny pouze v rámci homogenních skupin.
Bližší informace budou poskytovat třídní učitelky.

V týdnu od 30. 11. – lichý týden
•   prezenční výuka 1. stupeň
•   prezenční výuka pro 6. a 9. ročník
•   distanční výuka pro 7. a 8. ročník
V týdnu od 7. 12. – sudý týden
•   prezenční výuka 1. stupeň
•   prezenční výuka pro 7. a 8. ročník
•   distanční výuka pro 6. ročník
V týdnu od 14. 12. – lichý týden
•   prezenční výuka 1. stupeň
•   prezenční výuka pro 6. a 9. ročník
•   distanční výuka pro 7. a 8. ročník
 
Další informace:

•   v případě, že žák odchází z výuky dříve, nebude možné mu zajistit oběd přímo ve školní jídelně, ale oběd lze odebrat do jídlonosiče

Děkujeme vám za pochopení a přejeme krásný adventní čas.

Váš pedagogický sbor
 
 

 

Informace k návratu žáků 0.,1. a 2. třídy do školy dne 18.11.2020

14. 11. 2020

Vážení rodiče,

- 18.11. se obnovuje prezenční forma výuky pouze pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídu

- do areálu školy budou žáci vstupovat samostatně v 7.40 pod dohledem asistenta pedagoga a paní školnice, abychom zabránili shlukování žáků před školou

- žákům bude po příchodu do pavilonu změřena teplota, dezinfikují si ruce a poté vcházejí do kmenové třídy, žáci i zaměstnanci školy musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky (prosíme, zajistěte dětem alespoň 2 ks + sáček pro odložení použité roušky). Prostor učeben, chodeb, školní družiny a jídelny je samozřejmě dezinfikován a bude plně připraven pro nástup žáků

- výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu platného od 1. 9. 2020, hudební výchova ani tělesná výchova se zatím vyučovat nesmí. Třídní učitelky si na základě této skutečnosti mohou rozvrhy tříd pozměnit, vše se od nich dozvíte formou komunikace, na kterou jste doposud zvyklí

- v průběhu dne je doporučováno časté větrání učeben, proto vybavte děti teplejším oblečením

- školní družina bude přístupná v tomto rozsahu - ranní - 6.30 - 7.45, odpolední 11.40 - 16.00, tedy zatím o hodinu zkrácená oproti běžnému provozu, děti budou rozděleny do tří oddělení (prosím sledujte web školy s ohledem na možné změny)

- žákům přihlášeným ke stravování bude oběd poskytován obvyklým způsobem ve školní jídelně dle časového harmonogramu zajišťujícího oddělené stravování všech tříd, s dopoledními svačinami bude také počítáno (obědy i svačiny objednávejte běžným způsobem)

- platí povinnost rodičů neposílat děti s příznaky respiračních onemocnění do školy, prosíme, buďte dostupní na tel. číslech, která jste poskytli pro případ nutného kontaktování ze strany školy

- o nástupu žáků ostatních ročníků, tedy 3. – 9. tříd, zatím rozhodnuto nebylo, vše závisí na vývoji epidemiologické situace

Velmi vám děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci.
 

 

Seznam kandidátů z řad zákonných zástupců pro volby do školské rady

26. 10. 2020

1. pan Jan Dosoudil

2. paní Markéta Jelínková

3. paní Lenka Žižková

4. paní Markéta Dundrová

 

Omezení provozu kanceláře školy

25. 10. 2020

V týdnu od 26.10.2020 do 1.11.2020 je kancelář školy uzavřena. Zaměstnanci jsou k dispozici pouze v rámci home-office. Od 2.11.2020 stanovujeme úřední hodiny pro veřejnost na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 10:00 do 15:00 hodin. Preferujeme samozřejmě elektronickou komunikaci.

děkujeme za pochopení

Mgr. Petr Novák

 

Distanční výuka

14. 10. 2020

Aktualizace 23.10.2020 16:30

Vážení rodiče, vzhledem k častým dotazům k ošetřovnému vás prosíme postupujte dle instrukcí MPSV ČR  - Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
 

Dle nařízení Vlády ČR je od středy 14. 10. 2020 celá škola uzavřena. Všichni žáci přecházejí na distanční formu vzdělávání. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny. Vaření cizím strávníkům připravujeme zpět spustit od 19.10.2020 s možností přihlášení dalších "cizích" strávníků (kdokoliv za cenu oběda cizího strávníka), umožněna pouze možnost výdeje do vlastních nádob ve výdejovém okénku. Žáci školy mají možnost si oběd zpět přihlásit (za běžnou cenu) a vyzvednout si jej do vlastní nádoby.
Jedinou vzdělávací platformou školy pro toto období zůstává  prostředí MS Teams. Pokud zapomene žák heslo nebo budete mít jiný technický problém, pište na email covid@zsmsjiraskova.cz.

Žáci dostávají práci a úkoly v MS Teams a zároveň se musí povinně účastnit online video hodin, které jsou nastaveny vždy na 45 minut po každé hodině následuje 15 minut přestávky. Rozvrh hodin během distanční výuky neodpovídá běžnému rozvrhu, ale pro každou třídu byl stanoven rozvrh v době distančního vzdělávání. Vyučovací předměty jsou v něm zastoupeny podle důležitosti.

Žáci, kteří nemají doma vlastní zařízení či připojení k internetu, je budou mít zapůjčené od školy, pokud o to rodiče požádali. Vydávání zařízení zákonným zástupcům bude probíhat 15.10. od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 v kanceláři školy.

Všichni naši žáci mají vytvořen účet v prostředí portal.office.com ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmsjiraskova.cz. Přístupové heslo je stejné jako na prostředí MS Teams(MS Teams je součástí tohoto prostředí). V tomto prostředí mají aktivní Office 365 ProPlus pro studenty, které umožňuje stažení a využívání produktů Office offline po dobu docházky do naší školy. Součástí tohoto prostředí je také od školního roku 2019-20 školní email v rámci programu Outlook.

Rozvrh hodin tříd platný během distančního vzdělávání (verze platná od 14. 10. 2020)

Návod pro připojení do MS Teams

Noví žáci a případy zapomenutého hesla mají stanovené jednotné prvotní heslo: Velký znak ze jména, malý znak ze jména velký znak z příjmení, malý znak z příjmení, čísla 457 a znak čárky (například žák František Vonásek - FrVo457,).

Podle vyjádření Vlády ČR z pondělí 12. 10. se mají žáci 1. stupně vrátit do školy v pondělí 2. 11. 2020. U žáků 2. stupně bude rozhodnuto o návratu do školy dle epidemiologické situace.

 

Září v 1. třídě

1. 10. 2020

Fotky najdete na stránkách 1. třídy.

 

Děti na startu - zahájení

22. 9. 2020

Zahájení Dětí na startu proběhne ve středu 23.9.2020. Děti si vezmou pití, cvičební úbor a vhodnou obuv. Pokud to půjde, budeme venku, tak prosím, dejte dětem adekvátní oblečení.

Děkujeme a těšíme se, Jana a Kristýna

 

Návod na MS Teams

5. 9. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s opětovným nástupem uzavírání tříd v rámci šíření nemoci COVID-19 zveřejňujeme opět návod pro používání prostředí MS Teams, který připravil otec našeho žáka. Toto prostředí bude stěžejní pro distanční a hybridní výuku na naší škole. Připomínáme, že tato výuka je v souladu s novelou školského zákona pro žáky povinná. V případě technických problému nás kontaktujte emailem covid@zsmsjiraskova.cz

Mgr. Petr Novák

 

Ke stažení: