ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 26. 5. 2019

Svátek slaví: Filip

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Blíží se …

Aktuální informace

Vystoupení mažoretek - oslava Dne dětí na hřišti Baník Švermov

15. 5. 2019

Vážení rodiče, 

dne 26. 5. 2019 na fotbalovém hřišti Baník Švermov se uskuteční oslava ke Dni dětí. Domluvené vystoupení našich mažoretek na této akci proběhne přibližně okolo 16 hod.

Je nutné mít s sebou hůlku, bílou obuv, donut do vlasů, dvě gumičky, pérka, lak na vlasy, pití.

Sraz starší žákyně: 13:00 hod. před vstupem na fotbalové hřiště Baník
Sraz mladší žákyně: 14:00 hod. před vstupem na fotbalové hřiště Baník

 

 

Výlet mažoretek do JumpAreny Zličín

15. 5. 2019

Vážení rodiče,

na závěr sezóny bychom chtěly uspořádat s mažoretkami výlet do JumpAreny Zličín Praha.

Sraz: 23. 6. 2019 ve 12. 45 hod na náměstí Sítná na zastávce autobusu č. 324 směr Praha

Odjezd: ve 13. 01 hod ze zastávky Kladno, Sítná

Příjezd: v 17. 59 hod na zastávce Kladno, Sítná

Cena za hodinu na osobu je 189,-Kč.

Cena autobusu: 16,-Kč (tam i zpět)

S sebou: protiskluzové ponožky-bez nich je dovnitř nepustí (bude možné i zakoupit na místě za 50,-Kč od velikosti 30 a výše), sportovní oblečení, pití, menší svačinu, penízky na zmrzlinku nebo něco dobrého.

Platba: proběhne přes školní online pokladnu, kde vám bude strženo 189,-Kč, peníze na autobus budou mít děti u sebe v hotovosti

Mažoretky dostaly přihlášku, kterou je nutné z důvodu včasné rezervace místa nutné odevzdat nejpozději 23. 5. 2019. 

 

 

Přípravná třída

9. 5. 2019

Pro příští školní rok (2019/2020) chceme na naší škole zřídit přípravnou třídu. 

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je od 1. 9. 2017 přípravná třída určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je tedy nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. .

Základní informace

Nejmenší počet dětí ve třídě je 10, nejvyšší pak 15.
Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky, poznání školního prostředí pro plynulý přechod k povinné školní docházce,  apod.
O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Co přípravná třída nabízí?

Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,40 hod.  
Dětem bude k dispozici stravování (dopolední svačina, oběd).
Po dohodě pobyt ve školní družině.  
S dětmi bude pracovat dle potřeby speciální pedagog
Děti budou mít k dispozici kompletní vybavení školy (učebnu, hernu, interaktivní tabuli, zahradu, učebnu v přírodě, tělocvičnu).
Budou se moci účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná  

Co je třeba udělat pro zahájení vzdělávání v přípravné třídě?

Vyzvednout si „žádost o přijetí do přípravné třídy“ případně si ji stáhnout v sekci formuláře ke stažení.

Nejdéle do 31. 5. 2019 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení. (po předchozí dohodě možno i déle)

  Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

Dítě s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení.
Datum doručení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy.

 

K podání přihlášky doložte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

 

Výlet Playmobil FunPark (Německo)

17. 3. 2019

ZŠ pořádá pro děti a jejich rodiče výlet do zábavního parku Playmobil FunPark. 

Datum: 31. 5. 2019, odjezd od školy 6:00 hodin (sraz 5:45), návrat ke škole okolo 22:00 hodiny.

Přihlášky odevzdávejte paní učitelce Ivaně Zímové (pavilon D)

 

 

Nebezpečí v kyberprostoru

18. 2. 2019

Do naší školy opět zavítá Mgr. Vladimír Vácha, pedagoga s více jak dvacetiletou praxí, aby si s žáky čtvrté, páté a šesté třídy popovídal o kyberšikaně, groomingu, sextingu a sociálních sítích. 

 

Změna - turistický kroužek

11. 2. 2019

ZMĚNA DATA ! 23.2.2019

Sraz na Havlíčkově náměstí ve Švermově v 8,40 hodin a návrat v 16,55 hodin tamtéž. S sebou plavky, ručník, svačinu, pití a kapesné. Cena za celodenní pobyst je 190 Kč/ pokusím se vyjednat ještě nějakou slevu/ a cestovné platí škola. Těší se na Vás Ivana Zímová a Kristýna

 

Akce nejen pro přeškoláčky před zápisem i po zápisu

25. 1. 2019

V pátek 12. 4. a v sobotu 13. 4. 2019 se uskuteční zápis do 1. ročníku. Při této příležitosti jsme připravili akce zaměřené právě pro budoucí školáky a jejich rodiče. Děti i jejich rodiče tak dostanou možnost seznámit se s prostředím školy, poznat náš krásný areál a zaměstnance školy. 

Předškoláček

V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK". Má za úkol usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy. Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy. Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ. Kontakt. telefon: 312 273232, 737 245 228 p.uč. Irena Karnetová vždy od 15:00 do 16:00

úterý 12.2. – první seznámení s naší školou společná procházka areálem naší školy spojená s prohlídkou družiny, tělocvičny, jídelny a učeben prvního stupně p.uč Karnetová

úterý 19.3. – Hravě na přírodovědné předměty, hodiny Fyziky a Přírodopisu plná pokusů a objevování p.uč Rybárová, p.uč Loňková

úterý 9.4. – jazyků se nebojíme, odpoledne věnované cizím jazykům vyučovaných na naší škole, Hravě na angličtinu, ruštinu a třeba i francouzštinu p.uč. Burdychová, p.uč. Růžičková, p.uč. Neumanová

úterý 14.5. – hudební a pohybové aktivity v areálu naší školy p. uč. Suková, p.uč. Zímová

úterý 11.6. – malujeme v přírodě, malování na malířských stojanech v areálu naší školy p.uč. Vojáčková, p.uč Zemanová, p. uč. Loudová

Ukázkové hodiny pro veřejnost

úterý 12.2. od 8:00 do 8:45– Český jazyk ve 4. třídě – hodina českého jazyka s paní učitelkou Zemanovou

čtvrtek 14.2. od 8:00 do 8:45– Vlastivěda v 5. třídě – hodina vlastivědy s paní učitelkou Neumanovou

pátek 15.2. od 8:00 do 8:45– Český jazyk ve 2. třídě – hodina českého jazyka s paní učitelkou Loudovou

pátek 15.2. od 10:55 do 11:40– Tělesná výchova –hodina tělesné výchovy s paní učitelkou Zímovou

středa 20.2. od 8:55 do 9:40– Matematika v 1. třídě – hodina matematiky s paní učitelkou Vojáčkovou

čtvrtek 21.2. od 11:50 do 12:35– Prvouka ve 3. třídě – hodina přírodovědy s paní učitelkou Karnetovou

Družina i pro veřejnost

pátek 15.2. - 13:30 - 15:00 - MASOPUSTNÍ KOLEDOVÁNÍ OBCÍ - Jak trávili čas naše babičky a dědové...možná už praprababičky a prapradědové :-)

pátek 22.2. – 13:30 - 15:00 - Ledová družina - soutěž o nejhezčího sněhuláka (dle počasí)

pátek 1.3. – 13:30 - 15:00 - Karneval - soutěž o nejhezčí masku

pátek 22.3. – 13:30 - 15:00 - Vynášení Morany - vítání jara

Den Země V Mateřské škole

čtvrtek 11.4. – dopoledne - poznávací a prožitkový program na oslavu Dne Země pro žáky mateřské školy připravený žáky naší základní školy

Velikonoční jarmark s možností prohlídky školy

úterý 16.4. – 16:00 – 17:30 – tradiční velikonoční jarmark výrobků žáků naší školy spojen s možností prohlídky celé školy

 

Škola hrou - EuroDidact

17. 1. 2019

Naše škola pro naše žáky zakoupila multilicence programů nakladatelství EuroDidact. Tyto vzdělávací materiály budou využívány v hodinách jednotlivých předmětů, kde mohou postupně plně nahradit tištěné učebnice. Jsou ale také určeny i pro domácí přípravů našich žáků. Dětem tak umožní zajímavější a moderní způsob vzdělávání a ušetří jejich záda při nošení učebnic na výuku a domácí přípravu.

Každý z žáků se po jednoduché registraci a schválení školou dostane ke všem licencovaným materiálům. 

V současné době jsou dostupné materiály pro anorganickou chemii, čtenářskou gramotnost, hudební výchovu, logopedii. Výukové materiály mají samozřejmě v mezipředmětových vazeb přesah i do dalších předmětů.

 

 

Přijímací řízení na SŠ

13. 1. 2019

Příjímací řízení na SŠ pro rok 2019/2020

Informace pro rodiče a žáky - přihlášky na SŠ

  • spolu s vysvědčením žáci obdrží k vyplnění Seznam vybraných škol, kde dopíší název vybrané SŠ, obor, eventuelně i kód oboru (ten není nutný).  Seznam musí být podepsán zákonným zástupcem žáka.
  • po odevzdání Seznamu vybraných škol obdrží žáci dvě vytištěné totožné a ředitelem školy podepsané přihlášky, které si nechají potvrdit dětským lékařem (pokud SŠ požaduje)
  • tyto přihlášky rodiče odevzdají osobně na příslušné škole, eventuelně zašlou poštou, nejlépe doporučeně, a to do 1. března 2019
  • v březnu žáci obdrží Zápisový lístek, který odevzdají na vybranou SŠ do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
 

Předškoláček

5. 1. 2019

V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK".

Má za úkol usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy.

Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. 

Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy.

Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ.

Termíny konání: úterý 12.2., 19.3., 9.4., 14.5., 11.6.

                         vždy 15 - 16 hodin

Kontakt. telefon: 312 273342, 737 245 228

 

Jóga - změna

11. 10. 2018

Úprava času - kroužek Jóga pro děti - od 13,30 do 14,30 h.v tělocvičně