Formuláře ke stažení

Nabízíme rodičům ke stažení nejčastěji používané formuláře v elektronické podobě.

Soubory jsou ve formátu PDF.

K prohlížení souborů ve formátu PDF potřebujete program Adobe Acrobat Reader. Tento program si můžete zdarma stáhnout například ze serveru Slunečnice.

Další informace ke stažení, jako je školní nebo klasifikační řád naleznete v sekci Dokumenty školy.

Žádost o uvolnění z výuky se podává při uvolnění na dobu delší než jeden týden. Na dobu kratší než jeden týden omlouvá zákonný zástupce žáka u třídního učitele. Žáka je nutno při nepřítomnosti ve škole omluvit nejpozději do 48 hodin od počátku absence.

Prodloužení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte na dva roky

Povinnost doložení posudku o zdravotní způsobilosti dítěte je upravena v § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Do 1. 11. 2017 byla stanovena platnost posudku na jeden rok, od tohoto data je platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte prodloužena na dva roky.