Harmonogram školního roku 2020/2021

 • Zahájení školního roku 2020/2021: úterý 1. září 2020 
 • Ukončení I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
 • Ukončení II. pololetí: středa 30. června 2021
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny: od pondělí 1. února do neděle 7. února 2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 • Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021
 • Zahájení školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021

Státní svátky: (zasahující do výuky)

 • 28. 9. 2020 pondělí
 • 28. 10. 2020 středa
 • 17. 11. 2020 úterý
 • 1. 1. 2021 pátek
 • 2. 4. 2021 Velký pátek
 • 5. 4. 2021  Velikonoční pondělí
 • (1. 5. 2021 sobota)
 • (8. 5. 2021 sobota)

Ředitelské volno

 • 21. 12. 2020 pondělí
 • 22. 12. 2020 úterý

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek

(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů (konat se budou vždy v pondělí od14 hodin) a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

 • 27. 8. 2020 čtvrtek
 • 23. 11. 2020 pondělí
 • 25. 1. 2021  pondělí
 • 12. 4. 2021  pondělí
 • 21. 6. 2020  pondělí

Školská rada:

Září  2020 - 16.00
Duben  2021 - 16.30

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • 8. 9. 2020 úterý
 • 24. 11. 2020 úterý
 • 19. 1. 2021 úterý
 • 13. 4. 2021 úterý
 • 15. 6. 2021 úterý

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady Užšího poradního sboru (ŠPP): 

Užší poradní sbor školy (ŠPP): každé sudé pondělí od 16.00 – 17.00
Vedení školy. Koordinátor ŠVP. Výchovný poradce 1. stupně. Výchovný poradce 2. stupně. Metodik prevence.  Speciální pedagog.

Provozní porady s vedoucí provozního úseku

1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny

1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby

Zápis do mateřské školy

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 4. května do 17. května 2021.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

 

Školní rok 2021 - 22

 • Zahájení školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021
 • Ukončení I. pololetí: 
 • Ukončení II. pololetí: 
 • Podzimní prázdniny: 
 • Vánoční prázdniny: 
 • Pololetní prázdniny: 
 • Jarní prázdniny: 
 • Velikonoční prázdniny: 
 • Hlavní prázdniny: 
 • Zahájení školního roku 2022/2023: