Harmonogram školního roku 2023/2024

 • Zahájení školního roku 2023/2024: pondělí 4. září 2023 
 • Ukončení I. pololetí: středa 31. ledna 2024
 • Ukončení II. pololetí: pátek 28. června 2024
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
 • Jarní prázdniny: od pondělí 26. února do neděle 3. března 2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny: od soboty 29. června do neděle 1. září 2024
 • Zahájení školního roku 2023/2024: pondělí 2. září 2024

Státní svátky: (zasahující do výuky)

 • 28. 9. 2023 čtvrtek
 • 28. 10. 2023 sobota
 • 17. 11. 2023 pátek
 • 1. 1. 2024 pondělí
 • 29. 3. 2024 Velký pátek
 • 1. 4. 2024  Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2024 středa
 • 8. 5. 2024 středa

Ředitelské volno

 • bude upřesněno

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek

(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů (konat se budou vždy v pondělí od14 hodin) a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

 • 28. 8. 2023 pondělí (I.část)
 • 30. 8. 2023 středa (II.část)
 • 27. 11. 2023 pondělí
 • 22. 1. 2024  pondělí
 • 15. 4. 2024 pondělí
 • 24. 6. 2024  pondělí

Školská rada:

Září 2023 - 16.00
Duben  2024 - 16.30

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • 5. 9. 2023 úterý
 • 29. 11. 2023 středa
 • 16. 1. 2024 úterý
 • 16. 4. 2024 úterý
 • 11. 6. 2024 úterý

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady Užšího poradního sboru (ŠPP): 

Užší poradní sbor školy (PSS): každé pondělí od 8.00 – 9.00
Vedení školy.  Výchovný poradce. Metodik prevence. 

Provozní porady s vedoucí provozního úseku

1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny

1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby

Zápis do mateřské školy

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. května do 31. května 2024.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2024.

 

Školní rok 2024 - 25

 • Zahájení školního roku 2024/2025: pondělí 2. září 2024
 • Ukončení I. pololetí: 
 • Ukončení II. pololetí: 
 • Podzimní prázdniny: 
 • Vánoční prázdniny: 
 • Pololetní prázdniny: 
 • Jarní prázdniny: 
 • Velikonoční prázdniny: 
 • Hlavní prázdniny: 
 • Zahájení školního roku 2025/2026: