Harmonogram školního roku 2019/2020

 • Zahájení školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019
 • Ukončení I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
 • Ukončení II. pololetí: úterý 30. června 2020
 • Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020
 • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny: od pondělí 9. března do neděle 15. března 2020
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
 • Hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020
 • Zahájení školního roku 2020/2021: úterý 1. září 2020

Státní svátky: (zasahující do výuky)

 • (28. 9. 2019 sobota)
 • 28. 10. 2019 pondělí
 • (17. 11. 2019 neděle)
 • 1. 1. 2020 středa
 • 10. dubna 2020 Velký pátek
 • 13. dubna 2020  Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 pátek
 • 8. 5. 2020 pátek

Ředitelské volno

 • 31. 10. 2019 čtvrtek
 • 1. 11. 2019 pátek
 • 20. 12. 2018 pátek
 • 29. 6. 2020 pondělí
 • 30. 6. 2020 úterý

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek

(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů (konat se budou vždy v pondělí od14 hodin) a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

 • 28. 8. 2019 středa
 • 11. 11. 2019 pondělí
 • 20. 1. 2020  pondělí
 • 6. 4. 2020  pondělí
 • 18. 6. 2020  čtvrtek

Školská rada:

Srpen  2019 - 16.00
Duben  2020 - 16.30

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • 12. 11. 2019 úterý
 • 14. 1. 2020 úterý
 • 7. 4. 2020 úterý
 • 9. 6. 2020 úterý

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady Užšího poradního sboru (ŠPP): 

Užší poradní sbor školy (ŠPP): každé sudé pondělí od 16.00 – 17.00
Vedení školy. Koordinátor ŠVP. Výchovný poradce 1. stupně. Výchovný poradce 2. stupně. Metodik prevence.  Speciální pedagog.

Provozní porady s vedoucí provozního úseku

1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny

1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby

Zápis do mateřské školy

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 4. května do 17. května 2020.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2020.

 

Školní rok 2020 - 21

 • Zahájení školního roku 2020/2021: úterý 1. září 2020
 • Ukončení I. pololetí: 
 • Ukončení II. pololetí: 
 • Podzimní prázdniny: 
 • Vánoční prázdniny: 
 • Pololetní prázdniny: 
 • Jarní prázdniny: 
 • Velikonoční prázdniny: 
 • Hlavní prázdniny: 
 • Zahájení školního roku 2021/2022: