Harmonogram školního roku 2022/2023

 • Zahájení školního roku 2022/2023: čtvrtek 1. září 2022 
 • Ukončení I. pololetí: úterý 31. ledna 2023
 • Ukončení II. pololetí: pátek 30. června 2023
 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny: od pondělí 20. února do neděle 26. února 2023
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • Hlavní prázdniny: od soboty 1. července do neděle 3. září 2023
 • Zahájení školního roku 2023/2024: pondělí 4. září 2023

Státní svátky: (zasahující do výuky)

 • 28. 9. 2022 středa
 • 28. 10. 2022 pátek
 • 17. 11. 2022 čtvrtek
 • 1. 1. 2023 neděle
 • 7. 4. 2023 Velký pátek
 • 10. 4. 2023  Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2023 pondělí
 • 8. 5. 2023 pondělí

Ředitelské volno

 • 18.11.2022
 • 21.12.2022 a 22.12.2022
 • dále bude upřesněno

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek

(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů (konat se budou vždy v pondělí od14 hodin) a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

 • 26. 8. 2022 pátek (I.část)
 • 30. 8. 2022 úterý (II.část)
 • 21. 11. 2022 pondělí
 • 23. 1. 2023  pondělí
 • 17. 4. 2023 pondělí
 • 22. 6. 2023  čtvrtek

Školská rada:

Září 2022 - 16.00
Duben  2023 - 16.30

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • 6. 9. 2022 úterý
 • 22. 11. 2022 úterý
 • 17. 1. 2023 úterý
 • 18. 4. 2023 úterý
 • 6. 6. 2023 úterý

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady Užšího poradního sboru (ŠPP): 

Užší poradní sbor školy (PSS): každé pondělí od 8.00 – 9.00
Vedení školy.  Výchovný poradce. Metodik prevence. 

Provozní porady s vedoucí provozního úseku

1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny

1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby

Zápis do mateřské školy

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. května do 31. května 2023.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2023.

 

Školní rok 2023 - 24

 • Zahájení školního roku 2023/2024: pondělí 4. září 2023
 • Ukončení I. pololetí: 
 • Ukončení II. pololetí: 
 • Podzimní prázdniny: 
 • Vánoční prázdniny: 
 • Pololetní prázdniny: 
 • Jarní prázdniny: 
 • Velikonoční prázdniny: 
 • Hlavní prázdniny: 
 • Zahájení školního roku 2022/2023: