Harmonogram školního roku 2021/2022

 • Zahájení školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021 
 • Ukončení I. pololetí: pondělí 31. ledna 2022
 • Ukončení II. pololetí: čtvrtek 30. června 2022
 • Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: od pondělí 14. února do neděle 20. února 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • Hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022
 • Zahájení školního roku 2022/2023: čtvrtek 1. září 2022

Státní svátky: (zasahující do výuky)

 • 28. 9. 2021 úterý
 • 28. 10. 2021 čtvrtek
 • 17. 11. 2021 středa
 • 1. 1. 2022 sobota
 • 15. 4. 2022 Velký pátek
 • 18. 4. 2022  Velikonoční pondělí
 • (1. 5. 2022 neděle)
 • (8. 5. 2022 neděle)

Ředitelské volno

 • 27.9.2021 pondělí
 • dále bude upřesněno

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek

(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů (konat se budou vždy v pondělí od14 hodin) a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

 • 25. 8. 2021 středa (I.část)
 • 31. 8. 2021 úterý (II.část)
 • 22. 11. 2021pondělí
 • 24. 1. 2022  pondělí
 • 4. 4. 2022 pondělí
 • 23. 6. 2022  čtvrtek

Školská rada:

Srpen  2021 - 16.00
Září 2021 - 16.00
Duben  2022 - 16.30

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • 7. 9. 2021 úterý
 • 23. 11. 2021 úterý
 • 18. 1. 2022 úterý
 • 5. 4. 2022 úterý
 • 7. 6. 2021 úterý

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady Užšího poradního sboru (ŠPP): 

Užší poradní sbor školy (ŠPP): každé sudé pondělí od 16.00 – 17.00
Vedení školy. Koordinátor ŠVP. Výchovný poradce 1. stupně. Výchovný poradce 2. stupně. Metodik prevence.  Speciální pedagog.

Provozní porady s vedoucí provozního úseku

1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny

1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby

Zápis do mateřské školy

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 4. května do 17. května 2022.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2022.

 

Školní rok 2022 - 23

 • Zahájení školního roku 2021/2022: čtvrtek 1. září 2022
 • Ukončení I. pololetí: 
 • Ukončení II. pololetí: 
 • Podzimní prázdniny: 
 • Vánoční prázdniny: 
 • Pololetní prázdniny: 
 • Jarní prázdniny: 
 • Velikonoční prázdniny: 
 • Hlavní prázdniny: 
 • Zahájení školního roku 2022/2023: