ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 28. 3. 2020

Svátek slaví: Soňa

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
volba správné školy může mít zásadní důsledky pro budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli pro naší školu, pak Vás i Vašeho budoucího prvňáčka srdečně  zveme k zápisu do 1.ročníku naší školy.

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.

 

 

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdrav. pojištění

ONLINE REZERVACE

V letošním školním roce můžete využít i online rezervace na vámi přesně zvolený termín. Stačí vyplnit jednoduchý formulář ONLINE REZERVACE.

Jak u nás probíhá zápis?

První část zápisu je administrativní - v elektronické podobě se zapisují údaje o dítěti a rodičích , na jejichž základě se vytiskne žádost o přijetí, případně žádost o odklad školní docházky a zápisový lístek. Kromě osobních údajů zjišťujeme i předběžný zájem o stravování ve školní jídelně a zájem o docházku do družiny (nabízíme i možnost ranní družiny). Tato část je určena hlavně pro rodiče a trvá zhruba 10 minut.

Druhá část zápisu zjišťuje úroveň znalostí a dovedností dítěte a jeho školní zralost. S dítětem komunikuje jeden z učitelů 1. stupně. Zjišťuje úroveň řečových dovedností, samostatnost, znalost základní barev a tvarů, orientaci (nahoře, dole, vpravo, vlevo), základní počtářské dovednosti (číselnou řadu do desíti, více - méně), orientaci na obrázku, úroveň kresby a správné držení psacího náčiní. V případě problémů v některé z uvedených oblastí může doporučit odbornou pomoc (logopedie, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně atd.). Tato část trvá zhruba 10 - 15 minut.

V době zápisu je otevřen celý areál školy včetně školní družiny, takže si můžete prohlédnout její prostory a seznámit se s vychovatelkami.

Termín zápisu pro školní rok 2020 - 2021

24.4.2020 od 14,00 do 18,00 a v sobotu 25.4.2020 od 9,00 do 12,00.

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  č. 26/20 o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna na svém zasedání dne  5. února 2020.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Školský obvod vymezen ulicemi: Adolfa Kožíška, Boženy Němcové, Dolní, Důlní, Dvořákova, Havlíčkovo nám., Husova, Chelčického, Jana Opletala, Jar. Seiferta, Jiráskova, Josefa Drmly, Jungmannova, K Březinám, K Rovinám, Karla Rezka, K Lípám, Ladislava Nováka, Lomená, Lva Nikolajeviče Tolstého, Na Palouku, Na Pískách, Na Šibenci, Nad Oleškou, Nad Školou, Nerudova, Palackého, Pod Kamenným vrchem, Pod Kuklíkem, Pod Líšnicí, Pod Šibencem, Příční, Rosálie Hájníkové, Sokola Tůmy, Svojsíkova, Šturzova, Trojská, Truhlářská, Třebízského, U Studny, V Blatech, Václava Beránka, Vyšehrad, Josefa Pletichy, Za Parkem, Za Školou, Žižkova

Celé znění vyhlášky na webových stránkách města Kladna nebo zde.

Na naší škole samozřejmě rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.

Poloha školy na Google maps