Keramika I

Termín konání: pondělí 13:00 - 14:00

Vyučující: Mgr.Pavlína Neumanová

Třídy: 0., I.

Kroužek je zaměřen na rozvíjení zručnosti, dovednosti a fantazie. Děti se seznámí s různými druhy práce s keramickou hlínou, např. technikou vymačkávání z hroudy či modelováním z válečků a plátů. Naučí se různé techniky zdobení nevypálené hlíny (struktury, perforace) a vypálené hlíny pomocí glazury, engoby a vysokotavného skla.