Cvičení z matematiky

Termín konání: pondělí 14:00 - 15:30 (lichý týden)

Vyučující: Ing. Kristýna Deáková

Třídy: IX.

Kroužek je určen především žákům deváté třídy jako příprava na přijímací zkoušky. Procvičíme učivo, budeme pracovat s dostupnými testy uplynulých let. Na základě vyplněných testů dojde k rozboru, kdy bude vše řádně vysvětleno a opraveno. Žáci se zároveň naučí chápat a vyplňovat testové úlohy.