Žákovská knížka, Bakaláři

Od školního roku 2017-2018 používáme vlastní tištěnou žákovskou knížku, kterou doplňuje elektronická verze informací pro žáky i rodiče dostupné z úvodní stránky webových stránek. Každý rok tištěná žákovská knížka prochází vývojem, kde do značných mezí dáme na názor rodičů a našich žáků. Žákovskou knížku máme ve dvou verzích pro první až pátou třídu a pro šestou až devátou třídu.

Bakaláři - žákovská knížka

Bakaláři - žákovská knížka na Google play

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče a žáky na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci. Více informací na https://bakalari.cz/Static/webapp

Výhody:

 • pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
 • bezplatné používání
 • režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
 • uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
 • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

O programu Bakaláři

Tento program ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace. Vy se můžete přihlásit a uvidíte údaje Vašeho dítěte, detailní přehled o jeho prospěchu, docházce, rozvrhu, atd. Hlavní výhodou tohoto rozhraní je jeho přístupnost, z kteréhokoliv místa na světě, kde je připojení k internetu.

Přístup do webové aplikace BAKALÁŘI

Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel Vašeho dítěte, našeho žáka. Zákonným zástupcům předáváme vstupní údaje na první třídní schůzce příslušného školního roku. Pokud Vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále platné. V případě ztráty vstupních údajů máte možnost si vyžádat přihlašovací údaje přes e-mail, který je veden v matrice školy a předali jste jej při nástupu žáka do školy na kartě žáka, odkazem https://bakalari.zsmsjiraskova.cz/serpwd.aspx. V případě, že postupujete dle výše uvedeného a přihlášení se Vám nedaří informujte Mgr. P. Nováka, budou Vám vydány nové vstupní údaje. viz. znalostní databáze.

Zákonný zástupce i ŽÁK vidí:

 • Osobní údaje žáka - rodiče vidí údaje které škole poskytl v dotazníku, který je součástí KARTY ŽÁKA, v deváté třídě má možnost zadat volbu následné školy pro tisk přihlášky .
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
 • Průběžná klasifikace - (elektronická žákovská knížka) přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Absence - může tak okamžitě reagovat na případné záškoláctví svého dítěte
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
 • Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
 • Komens – komunikační systém školy – nástěnka, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky ...
 • Knihovna - seznam knih, výpujčky žáka
 • Nástroje – změna hesla, přehled přihlášení.

Učitelé vidí:

Třídní učitelé a vedení školy vidí v přehledech všechny zákonné zástupce a žáky, kteří se do systému Bakaláři přes webovou aplikaci přihlásili.

Učitel vidí nebo může upravovat:
 • zápis pololetní klasifikace
 • zápis průběžné klasifikace
 • rozvrh – trvalý nebo upravený o suplování
 • plán akcí
 • ankety – může i tvořit
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka třídy, školy, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky, hodnocení žáků
 • nástroje – přehled o přihlášení zákonných zástupců a žáků do systému.