Školní družina

Aktuální informace

Informace k provozu školní družiny od 12. 4. 2021

9. 4. 2021

Vážení rodiče,

níže uvádíme několik důležitých informací k organizaci školní družiny platných od 12. 4. 2021.

Ranní družina bude podle zjištěného zájmu v provozu pro žáky 0., 1. a 3. třídy, a to vždy v době prezenční výuky.

Ranní družina:    - 0. třída v pavilonu H1

                                   - 1. třída v pavilonu I

                                   - 3. třída v pavilonu H2

                                  - každé pondělí a čtvrtek bude dítě, které přijde do ranní družiny, testováno

                       

Odpolední družina bude v provozu pro žáky 0., 1., 2. a 3. třídy, a to vždy v době prezenční výuky.

Odpolední družina:  - 0. třída v pavilonu H1

                                            - 1. třída v pavilonu I

                                            - 2. třída v pavilonu H2

                                           - 3. třída v pavilonu F

Provoz odpolední družiny je zkrácen do 16 hod.

Ve školní družině budeme dodržovat hygienická opatření- děti i vychovatelky musí mít po celou dobu pobytu ve školní družině respirátor (i venku), pravidelně si budeme dezinfikovat ruce, větrat a dezinfikovat společné prostory ŠD.

Děkujeme za spolupráci.

Na všechny se moc těšíme!

Vychovatelky ŠD

 

Letní příměstský tábor " Hurá do pravěku"

9. 2. 2021

Školní družina pořádá letní příměstský tábor „Hurá do pravěku!"

Kapacita příměstského tábora byla již naplněna.

Kde? Areál ZŠ a MŠ Jiráskova 457, Kladno
Kdy? Pondělí 16. 8. – pátek 20. 8. 2021 od 7:00 – 16:00 h

Program začíná v 8:30 h do 15:00 h, tzn., účastníci mohou přicházet nejdříve v 7:00 h a nejpozději v 8:30 h, odcházet nejdříve v 15:00 h a nejpozději v 16:00 h.
Cena: 1 500 Kč, zahrnuje 4x stravování – oběd, 2x denně svačinka, pitný režim (na celodenní výlet stravu a pití zajistí rodiče), jízdné, vstupné, pomůcky a materiál, odměny

Děti se mohou těšit na celotáborovou hru, která je tematicky zaměřena – „Hurá do pravěku“, soutěže, výlety, vodní skluzavku a další. 

Rezervace místa: U vedoucí vychovatelky ŠD – Kateřina Jehličková,  ŠD mobil: 737 245 229, e-mail: katerina.jehlickova@zsmsjiraskova.cz.
Po rezervaci místa bude dítěti předána přihláška na příměstský tábor a další potřebné dokumenty.

Kapacita tábora je 25 účastníků. Kritéria přijetí:

  1. žák/žákyně 1. - 5. třídy ve školním roce 2020/2021
  2. přihlášení do ŠD ve školním roce 2020/2021
  3. bezproblémové chování v ŠD

Na všechny táborníky se moc těšíme.

Příměstský tábor se bude odvíjet od aktuálního stavu vývoje pandemie a vládních opatření.

Tým ŠD :-)

 

 

 

 

 

 

Poplatek za docházku do ŠD ve 2. pololetí

26. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci nebude poplatek za ranní a odpolední ŠD strháván za celé pololetí, jak tomu bylo obvykle. Platba bude strhávána 1x měsíčně vždy na konci měsíce těm žákům, kterým vládní nařízení umožňují školní družinu navštěvovat. 

V souladu s § 123 Zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 74/2005 ve znění pozdějších předpisů stanovujeme výši platby za vzdělávací a školské služby ve školní družině na školní rok 2020/2021:

  • ranní ŠD 20 Kč / měsíc
  • odpolední ŠD 200 Kč / měsíc 

Příspěvek na hračky a drobný materiál bude odečten pouze žákům 0., 1., 2. a 3. třídy.  

  • příspěvek na hračky a drobný materiál 150 Kč /pololetí

Pokud je provoz školní družiny z důvodu vládních nařízení přerušen na více než 5 pracovních dnů, vypočítává se poměrná částka dle počtu pracovních dnů, po které žáci školní družinu navštěvovali.

Kontrolujte vždy prosím včas dostatečný finanční zůstatek na účtu v online pokladně. Pokud žák bude před stržením měsíčního poplatku v záporné částce, platba nebude odečtena a žák nebude moci školní družinu navštěvovat. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vychovatelky ŠD