ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 24. 7. 2019

Svátek slaví: Kristýna

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Aktuální informace

Krásné léto všem!

28. 6. 2019

Školní družina přeje hezké prázdniny a dovolenou! Užijte si léto! :-)

Těšíme se v září na viděnou!

Tým ŠD. 

 

Velká letní soutěž!!!

21. 6. 2019

Školní družina vyhlašuje na tyto prázdniny VELKOU LETNÍ SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ POZDRAV Z PRÁZDNIN!

Úkolem dětí bude: vyfotit se na dovolené - u moře, u rybníka, na horách, na zahradě u babičky - zkrátka kdekoli, kde děti budou trávit prázdniny. 

Co se bude hodnotit: originalita a zajímavost místa, originalita pózy na fotce.

Jak se zapojit: pozdrav zašlete kdykoli během prázdnin jako přílohu na e-mail: katerina.kolarska@zsmsjiraskova.cz, a připište jméno soutěžícího + odkud nás zdraví. 

Náš tip: děti mohou z dané dovolené nafotit více fotek a vytvořit koláž. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na začátku nového školního roku 2019/2020! 

Odměněni budou nejen vítězové, ale všechny děti, které se do naší soutěže zapojí! 

Na všechny pozdravy se moc těšíme!

Tým ŠD. 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

4. 6. 2019

Vážení rodiče,

v případě Vašeho zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do školní družiny je nutné nejprve odevzdat Žádost o zařazení do školní družiny 2019/2020. Tento dokument obdrží zákonní zástupci budoucích prvňáků na přípravné schůzce rodičů pro budoucí prvňáky, 4. 6. 2019. Žáci, kteří navštěvují ŠD, dokument obdrží v týdnu od 3. 6. – 7. 6. 2019. Dále je žádost k dispozici i na webových stránkách ŠD. Žádost o zařazení do ŠD odevzdejte prosím co nejdříve, nejpozději při zápisu do ŠD, který se uskuteční již o přípravný týden:

  • ve středu 28. 8. 2019 od 8:00 – 13:00 h v ŠD U Kuželky (budova nad pavilonem školní jídelny)
  • ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 14:00 – 16:00 h v ŠD U Kuželky (budova nad pavilonem školní jídelny)

K zápisu je nutné přinést řádně vyplněnou Žádost o zařazení do ŠD 2019/2020 (pokud nebyla odevzdána dříve) a Zápisní lístky do ŠD 2019/2020, které jsou k dispozici na webových stránkách ŠD, a bude možné je vyplnit i na místě. Pro lepší přehlednost budete zvlášť vyplňovat Zápisní lístek do ranní ŠD a Zápisní lístek do odpolední ŠD. Dále si prosím připravte adresu bydliště a číslo občanského průkazu všech osob, které pověříte k vyzvedávání Vašeho dítěte ze ŠD.

Pokud se nebudete moci ve výše uvedené dny k zápisu do ŠD dostavit, pište na e-mail katerina.kolarska@zsmsjiraskova.cz. Do přílohy prosím dejte řádně vyplněnou Žádost o zařazení do ŠD 2019/2020 a Zápisní lístky do ŠD 2019/2020.

Všechny dokumenty naleznete na adrese: https://www.zsmsjiraskova.cz/druzina/dokumenty/

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Kritéria přijetí

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně pouze žáci:

  • 1. stupně základní školy - žáci 1., 2. a 3. ročníku
  • žáci, jejichž rodič je samoživitel
  • žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy sourozence
  • žáci, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí
  • žáci, jejichž rodiče dojíždějí do zaměstnání mimo Kladno

Nedojde–li k naplnění kapacity školní družiny žáky prvních až třetích tříd, bude kapacita školní
družiny doplněna zájemci ze čtvrtých a pátých tříd.

V případě jakýchkoli dotazů pište na výše uvedený e-mail, nebo volejte na tel. 737 245 229.

Děkujeme za spolupráci.

Vychovatelky ŠD.