Školní družina

Blíží se …

Aktuální informace

Příměstský tábor "Cestou necestou" - Platba

4. 4. 2024

Příměstský tábor „Cestou necestou“- Platba

Připomínáme placení první zálohy 2 100,- nebo celé platby, kterou můžete zasílat od 1. 4. 2024 do 16. 4. 2024 a doplatek  2 000,- od 1. 5. 2024 do 17. 5. 2024. Platbu proveďte převodem na bankovní účet č. 2187070277/0100, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka a záloha/doplatek/celá platba LT Cestou necestou.

Děkuji.

Kateřina Jehličková

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "CESTOU NECESTOU"

15. 3. 2024

                                    Školní družina

pořádá letní příměstský tábor

 

„CESTOU NECESTOU“

 

ZÁBAVA - VÝLETYSPORTZÁŽITKY- SOUTĚŽE – KAMARÁDI

 

Kde? Areál ZŠ a MŠ Jiráskova 457, Kladno

Kdy? Pondělí 19. 8. – pátek 23. 8. 2024

 

NA CO SE DĚTI MOHOU TĚŠIT:

-  Navštívíme kino Hutník

-  Staré hrady – celodenní výlet objednaným autobusem, kombinovaný program pro děti, Hradní pohádková půda s lekcí letu na koštěti, Zámecké pohádkové sklepení, Čarodějná Bestyjola

-  Lanové centrum – program pro děti v lanovém parku

-  Peklo čertovina – celodenní výlet objednaným autobusem, prohlídka pekla s programem pro děti

-  Výroba dřevěných modřínových truhlíků - setkání s truhlářem

 

Program bude začínat každý den v 7:00 h a odcházet nejdříve v 15:00 h. (pokud nebude určeno jinak dle výletu) 


Cena: 4 100 Kč, zahrnuje pitný režim, obědy, svačiny, výlety, vstupné, cestovné, táborové tričko, odměny, potřeby pro kreativní tvoření…

 

KAPACITA TÁBORA NAPLNĚNA.

 

Bližší informace u vedoucí vychovatelky ŠD – Kateřina Jehličková ŠD mobil: 722 991 583

e-mail: katerina.jehlickova@zsmsjiraskova.cz

 

Tým ŠD

 

 

Oblečení ŠD

8. 12. 2023

Prosíme rodiče, aby si děti do ŠD přinesly vhodné oblečení na pobyt venku (zateplené kalhoty nebo oteplováky, čepici, šálu, rukavice, zimní obuv).

Na převlečení z mokrých věcí ještě dejte s sebou dětem náhradní věci (ponožky, spodní prádlo, triko, kalhoty).

Děkujeme :-) 

Vychovatelky ŠD

 

KDY DRUŽINA CHODÍ NA OBĚD

19. 9. 2023

KDY DRUŽINA CHODÍ NA OBĚD

 Oddělení U Kostičky:

PO: 11:40 hod

ÚT: 11:40 hod

ST: 11:40  hod

ČT: 11:40 hod

PÁ: 11:40 hod

 

Oddělení U Kuželky:

PO: 13:05 hod

ÚT: 13:05 hod

ST: 13:05 hod

ČT: 12:05hod

PÁ: LT:12:05 hod ST:13:00

 

Oddělení U Píšťalky:

PO: 13:00 hod

ÚT: 12:00 hod

ST: LT: 12:00 – ST: 13:00 hod

ČT:  12:00 hod

PÁ: 12:00 hod

 

Oddělení U Pastelky:

PO: LT:13:15, ST: 13:30 hod

ÚT: 13:05 hod

ST: 13:15  hod

ČT: 13:00 hod

PÁ: 13:05 hod

 

 

 

Bellhop

30. 8. 2023

BELLHOP – čipový systém

Od 5. 9. 2023 je pro vyzvedávání dětí ze školní družiny v provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurlT. (www. Neurit.cz)

O BELLHOPU:

Díky čipovému systému BELLhop si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě té paní vychovatelce, která má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat.

Na každé dítě obdržíte od školy čip, který jste si objednali, pro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu našich čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD.

Pokud je Vaše dítě na obědě, na kroužku, oddělení je na vycházce nebo na školním hřišti, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu. Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému Bellhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelům v jednotlivých odděleních. Ti se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

www.bellhop.cz

ČIPY:

Výdej jednoho kusu čipu je zpoplatněn částkou 100 Kč/platba přes online pokladnu. Počet čipů na žáka není omezen, lze však přidělit pouze jeden čip na vyzvedávající osobu. Ztrátu/poruchu čipu hlaste neprodleně vedoucí vychovatelce. Doobjednání čipů je možné v průběhu roku kdykoliv s použitím příslušného formuláře, který naleznete pod záložkou Dokumenty. 

JAK POUŽÍVAT ČIP/ČIPOVÝ SYSTÉM

1. Čip přiložíte k terminálu u hlavního vchodu do školy (vedle u zvonku).

2. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

3. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

4. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle do šatny a následně dolů k bráně. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na zvonek školní družiny.

Při ztrátě čipu je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vychovatelkám ŠD. Ty pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte stávající zvonky.

 

DOBA MOŽNÉHO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

● V čase vzdělávacích činností ve školní družině (13:30 – 15:00 hodin) Vás žádáme, abyste své děti vyzvedávali jen ve výjimečných případech (např. návštěva lékaře apod.) – v tomto případě je nutné se dopředu domluvit s paní vychovatelkou, dítě je vyzvedávající osobě uvolněno pouze na základě uvolňovacího listu u vychovatelky.

● Buďte prosím trpěliví při čekání na vaše děti. Po oznámení, že jdou domů po sobě děti ještě uklízí hračky, se kterými si hrály, popř. se může stát, že je zrovna na WC. Při delším čekání, prosím, opakujte přiložení čipu.

Čip je přenosný pouze na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu.

● Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence

● Starší sourozenec nevyzvedává mladšího sourozence v družině, ale opustí školní areál a odčipnutím na terminálu ŠD vyzvedne mladšího sourozence.

 

V případě zapomenutí nebo ztráty čipu lze mimořádně vyplnit u vychovatelky školní družiny uvolňovací list. V případě vyzvedávání dětí v těchto případech počítejte s časovým zdržením.

 

INFORMACE K TERMINÁLU

Terminál systému BELLhop se nachází u vchodu do areálu školy vedle zvonků. Displej terminálu poskytuje zpětnou vazbu k přiložení čipu, prosím věnujte mu pozornost.

Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí po přiložení čipu.

Jsou uloženy tyto možnosti:

V DRUŽINĚ – Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v družině (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 11:40 – 13:30 (dle rozvrhu) a 15:00 – 17:00, po tomto oznámení čekejte na příchod svého dítěte


OBĚD  VYČKEJTE – Může se stát, že v době Vašeho vyzvedávání ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové čipnutí v době po skončení oběda.


HŘIŠTĚ – Jedná se o dobu mezi 13:30 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.


AKCE – Jedná se většinou o celodružinové akce, které probíhají v tělocvičně, jde hl. o karneval, diskotéku apod., v tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o časech, kdy akce probíhá).


AKCE – MIMO ŠKOLU Informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na nějaké akci mimo školu. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o čase, kdy výlet probíhá a předpokládaný návratu).


NENÍ DOBA VYZVEDÁVÁNÍ – Může se stát, pokud čip přiložíte před předáním dítěte paní učitelkou paní vychovatelce. (do 11:40, či v době 13:30 – 15:00 – kdy se děti nevyzvedávají)


NENÍ V DRUŽINĚ – Tento stav se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky. V případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl, nebo pokud ten den vůbec nebylo v ŠD.

 ODCHODY:

Čas odchodu žáka ze školní družiny určuje Zápisní lístek, na kterém zákonný zástupce vyznačí čas odchodu a osobu, která je oprávněná žáka vyzvednout. Pokud zákonný zástupce napsal, že žák odchází sám, odchází žák v určenou hodinu na pokyn vychovatelky školní družiny. Po opuštění prostor školní družiny (při odchodu žáka) za dítě odpovídá zákonný zástupce žáka či pověřená osoba k vyzvednutí žáka ze školní družiny.

Přejí-li si rodiče, aby dítě opustilo družinu v jiné době, než jaká je uvedena v Zápisním lístku nebo nejde do ŠD, písemně o to musí předem požádat.

Omlouvání žáka je možné pouze:

  • elektronicky do 9hod ranní na emailovou adresu:druzina.omluvenky@zsmsjiraskova.cz, omluvenka musí obsahovat: jméno a příjmení žáka, datum a hodinu odchodu, zda žák odchází samostatně či v doprovodu pověřené osoby.
  • totéž je možné provést přes Bakaláře v systému Bellhop (zsmsjiraskova.bellhop.cz/is) svými přihlašovacími údaji, kterými se již na Bakaláře přihlašujete. Zadáte samostatné odchody dítěte a uložíte změny. Informace se zobrazí v den platnosti vychovatelce. Odchody lze plánovat na 14 dní dopředu, samostatný odchod lze však zadat nejpozději do 9. hodiny ranní v den jeho platnosti. Při zadávání samostatného odchodu prosím respektujte časy stanovené k vyzvedávání, po skončení vyučování a dále do 13:30 a poté až od 15:00 (vycházka). Další možností je možnost odchodu po kroužku. (návod - v dokumentech ŠD)
  • v případě zapomenutí nebo ztráty čipu lze mimořádně vyplnit u vychovatelky školní družiny uvolňovací list. V případě vyzvedávání dětí v těchto případech počítejte s časovým zdržením.

 

Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit!

Pokud žák není celý den ve škole, automaticky mu vychovatelka školní družiny zapíše nepřítomen. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do přehledu výchovně vzdělávací práce. V případě, že žák již opustil ŠD nebo pokud se žák nezúčastnil dopoledního vyučování, není již možné, aby se v daný den vrátil zpět do družiny.  

 

Pokud nastane situace, že pro dítě do školní družiny přijde osoba, která není uvedena v Zápisním lístku a vychovatelka není písemně zákonným zástupcem informována o změně, nebude dítě dané osobě vydáno.

 

VSTUP RODIČŮ DO AREÁLU ŠKOLY

Rodiče dětí z 1., 2. a 3. třídy čekají před branou a nevcházejí do areálu školy. Pokud rodiče potřebují mluvit s paní vychovatelkou nebo přicházejí v jiné záležitosti, předem se domluví s vychovatelkou svého oddělení, popř. vedoucí vychovatelkou.

Výjimka:

- pouze rodiče dětí z 0. třídy vzhledem k jinému plnění předškolního vzdělávání mohou vstupovat do areálu školy po celou dobu školního roku.

 

 - rodiče dětí z 1. třídy mohou vstupovat do areálu školy nejpozději do 15. 9. 2023

 

Případné dotazy ráda zodpoví vedoucí vychovatelka Kateřina Jehličková.

Tel: 722 991 583,  E-mail: katerina.jehlickova@zsmsjiraskova.cz