Turistický

Termín konání: 1x měsíčně sobota nebo neděle

Vyučující: Jana Bozděchová, Zuzana Málková

Třídy: 0. - IX.

Žáci se v rámci turistického kroužku seznamují s okolím školy, města Kladna a jiných oblastí České republiky.

Chodíme pěšky, využíváme autobusová a vlaková spojení, jezdívali jsme i na kolech.

Poznáváme přírodu, přírodní krajiny a oblasti, navštěvujeme historické objekty i moderní akce.

Děti rozvíjí orientační schopnosti, pozitivní vztah k přírodě a upevňují vztahy ve školním kolektivu.