Spolupráce s Magistrátem města Kladna

Školní rok 2023-2024

v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme na níže uvedeném odkazu rozpočet na rok 2024, a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 a 2026

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU KLADENSKÝCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KLADNEM

DOTACE Z Fondu Komise Rady města Kladna pro životní prostředí

Děkujeme Komisi Rady města Kladna pro životní prostředí za poskytnutí příspěvku ve výši 49000,- Kč na financování terénních úprav okolí pavilonu A. Terénní úpravy s využitím techniky jsou nezbytné pro další pokračování revitalizace těchto prostor. Finální úpravy proběhnou na jaře 2024.

Školní rok 2022-2023

v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme na níže uvedeném odkazu rozpočet na rok 2023, a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU KLADENSKÝCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KLADNEM

DOTACE Z Fondu Komise Rady města Kladna pro životní prostředí

Děkujeme Komisi Rady města Kladna pro životní prostředí za poskytnutí příspěvku ve výši 9500,- Kč na nákup  rostlin pro úpravu okolí pavilou A - ředitelna a pavilonu F.  Finální úpravy proběhnou na jaře 2023.

DOTACE Z Fondu Komise Rady města Kladna pro životní prostředí

Děkujeme Komisi Rady města Kladna pro životní prostředí za poskytnutí příspěvku ve výši 12500,- Kč na nákup kompostérů do rozsáhlého parkového areálu naší školy. Jedná se o set kompostérů PREFAKOM-Komplet a jeden kompostér PREFAKOM-1500. Kompostéry budou využívány v rámci jednak zeleného odpadu v ramci areálu, tak ke kompostování dalšího vhodného odpadu ze školní kuchyně. 

DOTACE z Fondu Komise Rady města Kladna pro výchovu, vzdělávání a osvětu

Děkujeme Komisi Rady města Kladna pro výchovu, vzdělávání a osvětu za poskytnutí příspěvku ve výši 20000,- Kč na nákup setu fitness náramků a mobilního telefonu pro jejich správu. V rámci zavádění digitální gramotnosti do škol napříč všemi předměty jsme tak mohli do hodin TV začlenit i využití fitness náramků, které pomůžou analyzovat pohyb a zároveň mohou sloužit i jako motivace k pohybové činnosti. Náramky umožňují například měřit vzdálenost a rychlost zdolané trati, počty ušlých kroků, velmi přínosným ukazatelem je měření TF či zobrazení energetického výdeje při aktivitě. Žáci tak mohou sledovat, zda a jak se mění jejich trénovanost, reakci organismu na tělesnou zátěž a v neposlední řadě dochází také k posílení mezipředmětových vztahů, kdy se naučí znát základy fyziologie zátěže člověka.
 

Školní rok 2021-2022

v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme na níže uvedeném odkazu rozpočet na rok 2022, a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU KLADENSKÝCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KLADNEM

Školní rok 2019-2020

DOTACE KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Děkujeme Komisi Rady města Kladna pro životní prostředí za poskytnutí příspěvku ve výši 1581,- Kč na nákup a výsadbu dřeviny. Jedná se o vysazení náhradní dřeviny za uschlý strom v přední části areálu základní školy. Zvolili jsme velmi oblíbený okrasný keř Komule Davidova - Buddleia davidii Nanho Blue.  

Školní rok 2019-2020

Akce „Ukliďme Kladno“

Město Kladno průběžně uklízí neustále vznikající černé skládky i rozptýlený odpad na území města i na pozemcích patřících jiným subjektům. Produkce odpadu stále stoupá a běžný úklid nestačí. Proto se na jaře chce opět připojit k celonárodní akci „Ukliďme Česko“.

Dne 4. 4. od 9.00 hod již tradičně město Kladno organizuje akci „Ukliďme Kladno“.

Vzhledem k epidemiologické situaci se v tomto roce akce neuskutečnila.

Školní rok 2018-2019

Dotace Komise životního prostředí

Fond komise rady měst Kladna pro životní prostředí poskytl naší škole dar ve výši 10.000,- na organizaci akce den Země. Tuto akci tradičně pořádáme jak pro žáky základní školy a děti naší mateřské ale i pro žáky Speciální základní školy a Mateřské škola Kladno, Pařížská 2199. Fotogalerie z akce - fotogalerie č. 1, fotogalerie č. 2.

WWW škola Kladno 2018

V soutěži o nejlepší internetové stránky kladenských škol jsme se v letošním roce umístili již po druhé na 1. místě a vyhráli jsme 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3, dron s kamerou DJI Mavic Air a digitální mikroskop Levenhuk D320L s 3MPix kamerou.

Děkujeme porotě za tento dar, který zcela jistě udělá výuku pro žáky na naší škole ještě atraktivnější.

Školní rok 2017-2018

v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme na níže uvedeném odkazu rozpočet na rok 2018, a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU KLADENSKÝCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KLADNEM

Rekonstrukce sportovišť v areálu základní školy

V průběhu podzimu 2017 proběhla kompletní rekonstrukce sportovišť v areálu základní školy. Zásadní změnou prošlo školní hřiště uprostřed areálu, které má nyní zcela nový povrch z umělé antuky, ochranné sítě a nové branky. Vybudován byl také zpevněný prostor pro hru ping-pong včetně dvou stolů. Žáci především prvního stupně ocení nové herní sestavy u družiny a dvě houpadla u vchodu do areálu školy. Fototodokumentaci rekonstrukce naleznete ve fotogalerii.

Noc s Městskou policií

Strážníci Městské policie Kladno si pro naše žáky první až třetí třídy připravili večer a noc plnou her a zábavy. Děkujeme všem zúčastněným za tuto perfektní akci. Více v článku a ve fotogalerii.

WWW škola Kladno 2017

V soutěži o nejlepší internetové stránky kladenských škol jsme se v tvrdé konkurenci umístili na 1. místě a vyhráli jsme 3D tiskárnu Prusa, vizualizer SMART a mikroskop BRUNO s digitální kamerou.

Dotace Komise životního prostředí

Fond komise rady měst Kladna pro životní prostředí poskytl naší škole dar ve výši 10.000,- na organizaci akce den Země. Tuto akci tradičně pořádáme jak pro žáky základní školy a děti naší mateřské ale i pro žáky Speciální základní školy a Mateřské škola Kladno, Pařížská 2199.

Školní rok 2016-2017

Mateřská škola děkuje za dotaci v částce 3000 Kč Komisi Rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu. Za výše uvedenou částku byly do naší mateřské školy zakoupeny encyklopedie a atlasy vhodné pro děti předškolního věku a dále naučný didaktický obrázkový materiál.