Třída 7. - učivo

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

  • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

  • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

  • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

  • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

  • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020

Přírodopis 7. roč. - učivo

září:
Živočišná buňka,tkáň, orgány, orgánové soustavy. (učebnice: Př - bezobratlí živočichové str. 5)
Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, jejich třídění. ( učebnice: Př - bezobratlí živočichové str. 6)
Prvoci - nálevníci, bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci. (učebnice: Úvod do učiva přírodopisu str. 57)
Lab. práce - příprava senného nálevu, pozorování nálevníků.
Bezobratlí - Žahavci - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí  živočichové str. 7)
 
říjen:
Ploštěnci - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí str. 8)
Hlísti - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí str. 9)
Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí str. 10 - 12) 
Ekosystémy, v kterých probraní živočichové žijí. (učebnice: Př - bezobratlí str. 24 - 85 - obrázky)


Ing. Marie Loňková / 26. 9. 2020