Památná místa a historie obce, kde žijeme a chodíme do školy

V rámci výuky předmětu Občanská výchova žáci 6. ročniku navštívili památná místa okolí školy. Dozvěděli se historii nejstaršího rybníčku "Na pastoušce", smutný konec bývalého zvonu v kapličce na Vyšehradě. V Žižkově ulici se zastavili u památného stromu a připomněli si slavného rodáka akademického malíře Ladislava Nováka. U pamětní desky na sokolovně se dozvěděli smutný příběh námořníka Františka Kouckého. Procházku s vyprávěním zakončili u kostela svatého Mikuláše ve Hnidousích.  


Publikováno dne: 26. 5. 2018