Program o přírodě pro žáky z Korálku

 Děti a učitelé Základní školy speciální a praktické Kladno navštívili naši školu.

Ve školní zahradě a blízkém okolí jim naši žáci druhého stupně připravili zábavné a prožitkové dopoledne zaměřené na zajímavosti přírody. V zahradě školy poznávali hnízda ptáků, určovali velikosti vletových otvorů do budek pěvců, poznali vnitřní stavbu ptačího vejce. Viděli a určili podle ulit živé měkkýše ve stráni nad školou. Uvědomili si význam datla a ostatních šplhavců pro přírodu. V mikroskopu si prohlédli vnitřní stavbu peří.

Všechny děti úkoly splnily a na závěr dostaly diplom.


Publikováno dne: 3. 5. 2018