Planetárium Praha

Děti 1.- 3. třídy navštívily Planetárium v Praze, aby shlédly pohádku Anička a Nebešťánek - Vánoční příběh. Nejprve jsme si prohlédli budovu Planetária a posvačili jsme, pak jsme se usadili v hlavním sále na pohádku. Program se všem líbil a děti se dověděly mnoho zajímavého.


Publikováno dne: 21. 12. 2017