Olympiáda v AJ I. finále

Ústní část školního kola Olympiády v AJ I. (6. + 7.) do tohoto kola postupují 3 žáci s největším počtem bodů z písemné části.

Koná se 19 .1 .2024 1. vyučovací hodinu v E2.


Publikováno dne: 5. 1. 2024