Projekt Trenéři do škol

I v letošním školním roce 2023/2024 je naše škola zapojena do bezvadného sportovního projektu Trenéři do škol. Žáci 1. - 4. třídy na hodinách tělesné výchovy sportují pod dohledem zkušených trenérů, kdy každý měsíční blok výuky je věnován jinému sportu. Děti si tak mohou vyzkoušet, který sport je zaujme a které sportovní aktivitě by se se zájmem věnovaly ve svém volném čase. My, učitelé, zase čerpáme cenné zkušenosti a inspiraci do našich hodin TV.

 

Bc. Vláčilová Kateřina


Publikováno dne: 4. 11. 2023