Školní vzdělávací program

Mateřská škola je vlastně druhý domov dětí, kde tráví většinu dne.

Při nástupu do mateřské školy je pro děti zcela nové prostředí, kamarádi, paní učitelky i ostatní zaměstnanci.

Vzájemně se zde všichni poznávají a učí se spolu žít. Hrají si, smějí se, pracují, řeší i třeba smutnější situace. Pomáhají si, respektují se, vzájemně se tolerují i s případnými chybami a nedostatky (každý jsme jiný).

Ve všem děti provází paní učitelka, která je má ráda, hraje si s nimi, vždy je vyslechne, naučí je mnoho a mnoho nového, pofouká jim bolístku... Neustále dává dětem najevo, že se na ni mohou spolehnout.

Chceme společně s celým kolektivem s rodiči vytvářet pohodovou atmosféru pro spokojený růst a vývoj dítěte.

Pohodové a usměvavé dítě, které se k nám rádo vrací je naším hlavním cílem a přáním.

Školní vzdělávací program je jedinečný dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole; každá škola si vypracovává svůj, a to v souladu s → RVP PV a konkrétními podmínkami školy.