Denní režim Mateřské školy

Odloučené pracoviště MŠ Kladno, Vrchlického 2338

 • Ráno je provoz od 6.15 do 7.00 hodin v 1. třídě (Zelená), odtud paní učitelky převedou děti do svých tříd.
 • Odpoledne je provoz ve 2. třídě (Žlutá) do 16.00 hod., odtud budou zbylé děti převedeny do
  3. třídy (Modrá), kde končí provoz MŠ v 16.45 hodin.

Odloučené pracoviště MŠ Kladno - Švermov, Pod Kuklíkem 1711

 • Ráno je provoz od 6.15 do 7.00 hodin v 5. třídě (Lvíčata), odtud paní učitelky převedou děti do své třídy.
 • Odpoledne je provoz ve 4. třídě (Žabičky), kde končí provoz MŠ v 16.45 hodin.

Pozdní příchody

Mateřská škola se uzavírá denně v 7:55 hod. Výjimečné pozdní příchody hlaste prosím formou SMS na tel. číslo: 720 946 272 (MŠ Kladno) nebo 736 482 096 (MŠ Švermov). Nebo zprávou třídním učitelkám před portál Digiškolka. V případě potřeby tak učiňte do 7:50 hod. 

Pro omlouvání dětí využívejte Digiškolku.

Své děti můžete omlouvat také e-mailem: jana.vavrikova@zsmsjiraskova.cz (MŠ Švermov) nebo kristyna.hanzakova@zsmsjiraskova.cz (MŠ Kladno)

Režim tříd v MŠ

Tento režim se časově přizpůsobuje zájmům dětí, časově je závazná svačina, oběd.

Zájmová činnost se provádí skupinově podle zájmu dětí při hrách, po svačině, nebo individuálně.

Předškolní děti po krátkém odpočinku – zájmová činnost.

Předškolní děti mají na osobní věci určené místo.

1. třída (Zelená): Romana beranová, dis., Michaela Moravcová, DiS.

 • Hry a činnost dle volby dětí: 6.15 - 8.20
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.20 – 8.35
 • Hygiena, svačina: 8.35 – 9.00
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.00 – 9.35
 • Příprava, pobyt venku: 9.35 - 11.35
 • Příprava na oběd, oběd: 11.35 – 12.00
 • Příprava, odpočinek: 12.00 - 14.20
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.20 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

2. třída (žlutá): Markéta bartáková,Dis., Monika Kudrnová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.20
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.20 – 8.35
 • Hygiena, svačina: 8.35 – 9.00
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.00 – 9.35
 • Příprava, pobyt venku: 9.35 - 11.35
 • Příprava na oběd, oběd: 11.35 – 12.00
 • Příprava, odpočinek: 12.00 - 14.20
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.20 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

3.třída (Modrá): Kristýna Hanzáková, DiS., Nikola Halwigerová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.20
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.20 – 8.35
 • Hygiena, svačina: 8.35 – 9.00
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.00 – 9.45
 • Příprava, pobyt venku: 9.45 - 12.00
 • Příprava na oběd, oběd: 12.00 - 12.20
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.20
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.20 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

4. třída (žabičky): miroslava řebíková, Bc. zuzana šulgánová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

5. třída (lvíčata): jana vavříková, bc. anna krejzová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 6.15 – 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 – 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.55
 • Oběd: 11.55 – 12.30
 • Příprava, odpočinek: 12.20- 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45