Denní režim Mateřské školy

 • Ráno je provoz od 6.15 do 7.00 hodin v 1. třídě, odtud paní učitelky převedou děti do svých tříd.
 • Odpoledne je provoz ve 2. třídě a 3. třídě do 16.00 hodin, odtud budou zbylé děti převedeny do
  1. třídy, kde končí provoz MŠ v 16.45 hodin.

Pozdní příchody

Mateřská škola se uzavírá denně v 7:55 hod. Výjimečné pozdní příchody hlaste prosím formou SMS na tel. číslo: 736 482 096. Nebo zprávou třídním učitelkám před portál Digiškolka. V případě potřeby tak učiňte do 7:50 hod

Pro omlouvání dětí využívejte Digiškolku.

Své děti můžete omlouvat také e-mailem: jana.vavrikova@zsmsjiraskova.cz

Režim tříd v MŠ

Tento režim se časově přizpůsobuje zájmům dětí, časově je závazná svačina, oběd.

Zájmová činnost se provádí skupinově podle zájmu dětí při hrách, po svačině, nebo individuálně.

Předškolní děti po krátkém odpočinku – zájmová činnost.

Předškolní děti mají na osobní věci určené místo.

1. třída: Kristýna Hanzáková, Nikola halwigerová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 6.15 – 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.30
 • Příprava, pobyt venku: 9.30 –  11.30
 • Příprava na oběd: 11.30 – 11.40
 • Oběd: 11.40 – 12.15
 • Příprava, odpočinek: 12.15 – 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

2. třída: Markéta Machová, Monika Kudrnová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.30
 • Příprava, pobyt venku: 9.30 - 11.30
 • Příprava na oběd: 11.30 – 11.45
 • Oběd: 11.45 – 12.20
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

3. třída: miroslava řebíková, zuzana šulgánová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

4. třída: jana vavříková, anna krejzová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 6.15 – 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 – 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.55
 • Oběd: 11.55 – 12.30
 • Příprava, odpočinek: 12.20- 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45