Denní režim Mateřské školy

MŠ Kladno - Švermov, Pod Kuklíkem 1711

 • Po dobu rekonstrukce MŠ je provoz ráno od 6.15 do 7.00 hodin ve 3. třídě (Lvíčata), odtud paní učitelky převedou děti do svých tříd.
 • Odpoledne je provoz ve 2. třídě (Sluníčka) a 3.třída (Lvíčata). Ve 2.třídě (Sluníčka) končí provoz v 16.00 hod., odtud je paní učitelka odvede do 3.třídy (Lvíčata), kde končí provoz MŠ v 16.45 hodin.

Pozdní příchody

Mateřská škola se uzavírá denně v 7:55 hod. Výjimečné pozdní příchody hlaste prosím formou SMS na tel. číslo: 736 482 096. Nebo zprávou třídním učitelkám před portál Digiškolka. V případě potřeby tak učiňte do 7:50 hod. 

Pro omlouvání dětí využívejte Digiškolku.

Režim tříd v MŠ

Tento režim se časově přizpůsobuje zájmům dětí, časově je závazná svačina, oběd.

Zájmová činnost se provádí skupinově podle zájmu dětí při hrách, po svačině, nebo individuálně.

Předškolní děti po krátkém odpočinku – zájmová činnost.

Předškolní děti mají na osobní věci určené místo.

1. třída (broučci): markéta bartáková, Dis., Michaela Moravcová, DiS.

 • Hry a činnost dle volby dětí: 6.15 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

2. třída (sluníčka): jana vavříková, Monika Kudrnová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

3.třída (lvíčata): Nikola Halwigerová, Karolina Šilhavá

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

4. třída (žabičky): miroslava řebíková, Bc. zuzana šulgánová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 – 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 – 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.55
 • Oběd: 11.55 – 12.30
 • Příprava, odpočinek: 12.20- 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45