Denní režim Mateřské školy

MŠ Kladno - Švermov, Pod Kuklíkem 1711

 • Ráno se děti scházejí od 6.15 do 7.00 hodin v 1. třídě (Broučci), odtud je paní učitelky převedou děti do svých tříd.
 • Odpoledne je provoz v 1. třídě (Broučci) a 2.třídě (Sluníčka). Ve 2.třídě (Sluníčka) končí provoz v 16.00 hod., odtud je paní učitelka odvede do 1.třídy (Broučci), kde končí provoz MŠ v 16.45 hodin.

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

naše MŠ využívá platformu Digiškolka, kterou přináší společnost BAKALÁŘI software. Díky této aplikaci máme možnost využívat elektronickou docházku, třídní knihu či metodické materiály. 

Všichni zákonní zástupci mají vytvořený přístup do aplikace za účelem omlouvání dítěte nebo komunikace s učitelkami.

Uživatelské jméno je jméno zákonného zástupce!!

Návod na přihlášení viz příloha.

Pozdní příchody

Mateřská škola se uzavírá denně v 7:55 hod. Výjimečné pozdní příchody hlaste prosím formou SMS na tel. číslo: 736 482 096. Nebo zprávou třídním učitelkám před portál Digiškolka. V případě potřeby tak učiňte do 7:50 hod. 

Pro omlouvání dětí využívejte Digiškolku.

Režim tříd v MŠ

Tento režim se časově přizpůsobuje zájmům dětí, časově je závazná svačina, oběd.

Zájmová činnost se provádí skupinově podle zájmu dětí při hrách, po svačině, nebo individuálně.

Předškolní děti po krátkém odpočinku – zájmová činnost.

Předškolní děti mají na osobní věci určené místo.

1. třída (broučci): markéta bartáková, Dis., Michaela Moravcová, DiS.

 • Hry a činnost dle volby dětí: 6.15 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

2. třída (sluníčka): jana vavříková, Monika Kudrnová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

3.třída (lvíčata): Bc. Kristýna silbernaglová, Karolina Šilhavá

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 - 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 - 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.50
 • Oběd: 11.50 – 12.25
 • Příprava, odpočinek: 12.20 - 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

4. třída (žabičky): miroslava řebíková, Bc. zuzana šulgánová

 • Hry a činnost dle volby dětí: 7.00 – 8.35
 • TV chvilka (tělovýchovná chvilka): 8.35 – 8.50
 • Hygiena, svačina: 8.50 – 9.10
 • Konkretizovaný plánovaný výstup: 9.10 – 9.40
 • Příprava, pobyt venku: 9.40 – 11.40
 • Příprava na oběd: 11.40 – 11.55
 • Oběd: 11.55 – 12.30
 • Příprava, odpočinek: 12.20- 14.15
 • Vstávání, TV chvilka, svačina: 14.15 –  15.00
 • Zájmová činnost, volné hry dětí: 15.00 – 16.45

Ke stažení