Zájmové činnosti

Předškoláček

Předškoláček bude probíhat v naší základní škole pro přihlášené předškolní děti ve dnech: 13. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6.

Kurz plavání

Tato aktivita bude ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 únor – červen pro předškolní děti dle zájmu rodičů, kteří tuto činnost budou svým dětem hradit sami.

Kroužek děti na startu pro předškolní děti

Atletické a gymnastické dovednosti - běhání, házení a skákání, gymnastické cvičení a hrátky s míči.

  • Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou přípravu dětí mladšího a předškolního věku.
  • Jedná se o rozvoj pohybových schopností, procvičení koordinace, obratnosti a pohotovosti.
  • Využijeme řadu náčiní a nářadí jako jsou kužele, obruče, míče, žíněnky, lavičky, žebřiny, atd.

Hlavním cílem tohoto kroužku je, aby pohyb děti bavil a měly z něj radost a také, aby se naučily pravidelnému a zdravému pohybu.

Kroužek probíhá každé pondělí od 16:30 hod. do 17:15 hod.v 1. třídě Mateřské školy Motyčín pod vedením pedagogické pracovnice Markéty Machové.

Ke stažení