Zájmové činnosti

Kroužek DĚTI NA STARTU pro předškolní děti

Atletické a gymnastické dovednosti - běhání, házení a skákání, gymnastické cvičení a hrátky s míči.

 • Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou přípravu dětí mladšího a předškolního věku.
 • Jedná se o rozvoj pohybových schopností, procvičení koordinace, obratnosti a pohotovosti.
 • Využijeme řadu náčiní a nářadí jako jsou kužele, obruče, míče, žíněnky, lavičky, žebřiny, atd.

Hlavním cílem tohoto kroužku je, aby pohyb děti bavil a měly z něj radost a také, aby se naučily pravidelnému a zdravému pohybu. Tato zájmová činnost probíhá pod vedením pedagogické pracovnice Markéty Machové, DiS.

Kroužek anglického jazyka pro předškolní děti

V tomto kroužku se dětí seznámí s angličtinou formou her, básniček, písniček, dramatizací, poslechu, pohybových aktivit nebo jiným zábavným způsobem.

Lekce budou probíhat převážně v anglickém jazyce a k objasnění slovíček budou využívány obrázky, reálné předměty, různé pomůcky, mimika, gestikulace.

Budeme využívat i originální nahrávky písniček, básniček a pohádek od rodilých mluvčí.

Děti se seznámí s následujícími oblastmi:

 • Pozdravy
 • Zvířátka
 • Čísla do 10
 • Barvy
 • Rodina
 • Lidské tělo
 • Sporty
 • Ovoce, zelenina
 • Oblečení
 • A mnoho dalších slovíček a krátkých vět

Tato zájmová činnost bude probíhat pod vedením pedagogické pracovnice Kristýny Hanzákové, DiS.

Max počet 10 - 12 dětí. 

Předškoláček

Předškoláček bude probíhat v naší základní škole pro přihlášené předškolní děti ve 2.pololetí školního roku 2021/2022.

Výtvarný kroužek 

Do výtvarného kroužku se mohou přihlásit předškolní, ale i mladší děti. Probíhá každý čtvrtek pod vedením pedagogických pracovnic Karoliny Šilhavé a Kristýny Silbernaglové.