Zájmové činnosti

Kroužek DĚTI NA STARTU 

Atletické a gymnastické dovednosti - běhání, házení a skákání, gymnastické cvičení a hrátky s míči.

  • Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou přípravu dětí mladšího a předškolního věku.
  • Jedná se o rozvoj pohybových schopností, procvičení koordinace, obratnosti a pohotovosti.
  • Využijeme řadu náčiní a nářadí jako jsou kužele, obruče, míče, žíněnky, lavičky, žebřiny, atd.

Hlavním cílem tohoto kroužku je, aby pohyb děti bavil a měly z něj radost a také, aby se naučily pravidelnému a zdravému pohybu. Tato zájmová činnost probíhá pod vedením pedagogické pracovnice Markéty Bartákové, DiS.

Kroužek bude probíhat každé úterý pro děti od 4 let od 15:00 hod. do 15:45 hod. a pro děti od 5 let od 16:00 hod. do 16:45 hod. 

Předškoláček

Předškoláček bude probíhat v naší základní škole pro přihlášené předškolní děti ve 2.pololetí školního roku 2023/2024.

 

Výtvarný kroužek: „ŠIKOVNÉ RUČIČKY"

Výtvarný kroužek bude pro starší děti (3.+4.třída) každý čtvrtek od 12:30 hod. do 14:30 hod. Pro mladší děti každý čtvrtek od 15:00 hod. do 16:00 hod.. Probíhá pod vedením pedagogické pracovnice Karoliny Šilhavé.