Personální obsazení Mateřské školy

Pedagogické pracovnice

MŠ Kladno, Vrchlického 2338

MŠ Kladno - Švermov, Pod Kuklíkem 1711

Asistent pedagoga

Provozní pracovnice

  • Renata Trousilová – školnice
  • Iveta Váchová – uklízečka
  • Alena Hanzalová – uklízečka
  • Zuzana Dyttrychová - uklízečka
  • Zdeňka Masnerová – vedoucí kuchařka
  • Pavlína Kryštófiová – kuchařka
  • Lada Krištová - kuchařka