Personální obsazení Mateřské školy

Pedagogické pracovnice

Asistent pedagoga

Provozní pracovnice

  • Renata Trousilová – školnice
  • Iveta Váchová – uklízečka
  • Michaela Moravcová – uklízečka
  • Zuzana Dyttrychová - uklízečka
  • Květoslava Palánová - Rajnišová – vedoucí kuchařka
  • Pavlína Kryštófiová – kuchařka