Úplata za předškolní vzdělávání

Veškeré platby jsou bezhotovostní.

Platba probíhá inkasem.

Ve své bance nutno povolit platbu inkasem pro č.ú. 2187070277/0100.

Platba se strhne vždy k 15.  v aktuálním měsíci.

Limit na každý měsíc je 850 Kč na jedno dítě.

Informace o školném a platbách:

Výše školného

  • Na školní rok 2023/2024 činí úplata za předškolní vzdělávání 850 Kč.

  • Školné neplatí:

    1. Děti předškolního věku
    2. Děti, které mají odklad školní docházky na školní rok 2023/2024