Úplata za předškolní vzdělávání

Veškeré platby jsou bezhotovostní na č.ú.:

Školné: 2187070277/0100 - Variabilní symbol: 2600 - Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO DÍTĚTE!

Informace o školném a platbách:

Výše školného

  • Od 1.9. 2019 činí úplata za předškolní vzdělávání v naší MŠ 700 Kč.

  • Školné neplatí:

    1. Děti předškolního věku
    2. Děti, které budou mít odklad školní docházky na školní rok 2019/2020