Úplata za předškolní vzdělávání

Veškeré platby jsou bezhotovostní.

Od 01.09.2020 probíhá platba inkasem.

Ve své bance nutno povolit platbu inkasem pro č.ú. 2187070277/0100.

Platba se strhne vždy k 15.  v aktuálním měsíci.

Limit na každý měsíc je 700 Kč na jedno dítě.

Informace o školném a platbách:

Výše školného

  • Od 1.9. 2020 činí úplata za předškolní vzdělávání v naší MŠ 700 Kč.

  • Školné neplatí:

    1. Děti předškolního věku
    2. Děti, které budou mít odklad školní docházky na školní rok 2020/2021