Základní informace o Mateřské škole

Mateřská škola je od 1. 1. 1995 v právní subjektivitě společně se ZŠ Kladno Švermov - Motyčín pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Klado, Jiráskova 457.

Pro děti z MŠ je to velký přínos. Mají tak možnost seznamovat se nenásilně s prostředím ZŠ formou vzájemných návštěv, společných akcí apod.. Ředitel školy spolu s učitelkami budoucích prvňáčků se zúčastňují třídních schůzek a besídek v MŠ.

Také společně s elementaristkami ZŠ připravujeme děti nenásilně na vstup do ZŠ. Děti z MŠ mohou navštěvovat ve 2. pololetí kroužek “Předškoláček“, kde se hravou formou připravují na školu a také se seznamují s prostory celého areálu školy.

  • Děti do MŠ přijímáme od 3 let věku. V případě volných míst doplňujeme kapacitu MŠ dětmi od dvou let.
  • Škola se nachází v klidné lokalitě, uprostřed prostorné zahrady, v blízkosti lesa.
  • Děti mohou pozorovat krásy přírody a její proměny během celého roku.
  • Provoz MŠ začíná v 6.15 a končí 16.45 hodin.