Placení stravného

Veškeré platby jsou bezhotovostní na č.ú.:

Stravné: 115-5151080207/0100

  • Platba inkasem: nahlásit do školní jídelny č.ú., ve Vašem peněžním ústavu je nutno podepsat souhlas s inkasem pro č.ú. 115-5151080207/0100. V tomto případě je variabilní symbol dán.
  • Stravné se platí zálohově
  • Inkaso se strhne vždy poslední týden v měsíci (na měsíc následující )
  • Doporučujeme limit 1500,- Kč na jedno dítě

Informace o stravném a platbách:

Výše stravného

Výše stravného podle věku dítěte
věk dítěte ranní svačina oběd odpolední svačina
3-6 let 14 Kč 31 Kč 14 Kč
7 let 17 Kč 35 Kč 16 Kč

Provoz jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Jídelníček tvoříme na základě zdravé výživy, dostatečného množství tekutin a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin. Strava je určena k okamžité spotřebě.

 

Od 01.05.2023 dochází ke změně ve stravování dětí v MŠ. 

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné odhlašovat stravu.

Více viz přiložený návod na přihlášení.

Ke stažení