Placení obědů

  • PŘIHLÁŠKA A ČIP PRO NOVÉ DĚTI - možno vyzvednout poslední týden v srpnu 8 - 14h.
  • PROSÍM O KONTROLU NASTAVENÍ INKASA.
  • Platby pouze inkasem.
  • Inkaso se strhne vždy poslední týden v měsíci (na měsíc následující).
  • Platby na září budou uhrazeny inkasem v posledním srpnovém týdnu.
  • Limit inkasa doporučujeme 1500,- Kč na jedno dítě.

Účet pouze pro platby stravného: 115-5151080207/0100  při zakládání inkasa  se v.s. - k.s. nepiše!

Ceny obědů

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 – 3.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je možné vyzvednout objednanou stravu. Ostatní dny nepřítomnosti jsou povinni rodiče nahlásit.

Rodič je povinen nahlásit jakoukoliv změnu - zrušení obědů na celý rok, přestup na jinou školu, změnu účtu atd.

Od února 2020 se zdražují svačiny na 11,- Kč 1. stupeň a 15,- Kč 2. stupeň,  od dubna 2020 obědy o 1,- Kč.

Ceny obědů a svačiny podle věku strávníka
Kategorie Věk Cena oběda Cena svačiny
Mladší žáci

7 – 10 let

26,- Kč

11,- Kč
Starší žáci

11 – 14 let

28,- Kč

15,- Kč
Žáci

15 a více let

30,- Kč

15,- Kč
Cizí strávníci  

60,- Kč

 

Zaměstnanci mají nárok na jeden oběd. Každý další oběd je za cenu 60,- Kč.