Placení obědů

  • Čip pro nové děti je možné vyzvednout poslední týden v srpnu. 4.9.2023 přednostně vyřizujeme 1.tř.
  • PROSÍM O KONTROLU NASTAVENÍ INKASA.
  • Platby pouze inkasem.
  • Inkaso se strhne vždy poslední týden v měsíci (na měsíc následující).
  • Platby na září budou uhrazeny inkasem v posledním srpnovém týdnu.
  • Limit inkasa doporučujeme 1500,- Kč na jedno dítě.

Účet pouze pro platby stravného: 115-5151080207/0100  při zakládání inkasa  se v.s. - k.s. nepiše!

Ceny obědů

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 – 3.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je možné vyzvednout objednanou stravu. Ostatní dny nepřítomnosti jsou povinni rodiče nahlásit.

Rodič je povinen nahlásit jakoukoliv změnu - zrušení obědů na celý rok, přestup na jinou školu, změnu účtu atd.

Ceny obědů a svačiny podle věku strávníka
Kategorie Věk Cena oběda Cena svačiny
Mladší žáci

7 – 10 let

35,- Kč

17,- Kč
Starší žáci

11 – 14 let

37,- Kč

17,- Kč
Žáci

15 a více let

40,- Kč

17,- Kč
Cizí strávníci  

85,- Kč

 

Zaměstnanci mají nárok na jeden oběd. Každý další oběd je za cenu cizího strávníka Kč.