Ovoce do škol

Dne 8.3.2017 vláda ČR schválila nová pravidla pro projekty Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Od září 2017 mají nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA všichni žáci základních škol, tzn. 1.- 9. třídy ZŠ, včetně přípravných ročníků.

Ovoce do škol je ve školním roce 2022 - 2023 1x měsíčně pouze pro 1.stupeň.