ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 16. 12. 2019

Svátek slaví: Albína

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina » Základní informace

Základní informace o školní družině

Do dvou oddělení dochází celkem 57 žáků. Ve ŠD začínáme ranní provoz každý den v 6:30 hodin a končí odchodem žáků na vyučování. Odpolední provoz začíná od konce vyučování a končí v 16:30 hodin. Ranní docházka není závazná. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit.

Za bezpečnost žáků v družině zodpovídá vychovatelka od příchodu až do odchodu žáka ze ŠD.

Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.

Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence (ke stažení na webových stránkách školy nebo u paní vychovatelky). Omluvenky se archivují. Totéž je možné provést po domluvě i elektronicky na e-mailovou adresu vychovatelek.

Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit! 

V případě, že žák zůstane ve ŠD po 16:30 hod. a rodič neinformuje vychovatelku o nestandardní situaci a vychovatelce se nepodaří během čekací doby (15 min.) zkontaktovat zákonného zástupce, jedná dle legislativy a předá žáka prostřednictvím Městské policie příslušné sociální pracovnici.

Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáky rodiče.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:

 • po obědě (do 13:30 hodin)
 • po kroužku
 • v 15:00 hodin po vycházce a kdykoli po této hodině

V době mimoškolního vyučování ŠD naplňuje péči o svěřené žáky těmito pravidelnými činnostmi: odpočinkovými, rekreačními, zájmovými a tělovýchovnými. Žáci mají každý den možnost rekreačního pobytu venku, pokud to počasí dovolí.

V rámci ŠD pracují žáci podle svého zájmu v kroužcích. Žáci se učí pracovat v kolektivu, respektují pravidla hry, vzájemně si pomáhají a komunikují s ostatními. ŠD pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, v němž se prolínají různé činnosti.

Potřeby dětí do ŠD

 • Přezůvky s pevnou patou - pro bezpečnost při hrách
 • Sportovní oblečení na převlečení a vhodná obuv pro pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Zástěra či staré triko na výtvarnou činnost
 • Papírové kapesníky - krabička

V souladu s Vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby děti nosily do ŠD cenné předměty: mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost...

Vychovatelka dbá na dodržování pitného režimu žáka.

Pokud dítě odchází po 15. hodině, musí mít žák odpolední svačinu.

Poplatky za docházku do ŠD 

 • ranní ŠD  100 Kč / pololetí
 • odpolední ŠD  1 000 Kč /pololetí
 • příspěvek na hračky a drobný materiál  150 Kč /pololetí
 • pitný režim  50 Kč /pololetí

Platba za ŠD bude provedena přes školní online pokladnu.
Částka za 1. pololetí bude stržena 1. 10. 2019.
Částka za 2. pololetí bude stržena 31. 1. 2020.
Zkontrolujte prosím včas svůj finanční zůstatek na účtu ve školní online pokladně, aby platba mohla proběhnout v pořádku. 

 

Mobil ŠD: 737 245 229

Ke stažení