Platba za docházku do školní družiny

Výše Poplatku

  • ranní ŠD 100 Kč / pololetí
  • odpolední ŠD 1 000 Kč /pololetí
  • příspěvek na hračky a drobný materiál 150 Kč /pololetí
  • pitný režim 50 Kč /pololetí

Způsob platby

Platba probíhá přes školní online pokladnu.

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci nebude poplatek za ranní a odpolední ŠD strháván za celé pololetí, jak tomu bylo obvykle. Platba bude strhávána 1x měsíčně vždy na konci měsíce těm žákům, kterým vládní nařízení umožňují školní družinu navštěvovat. 

V souladu s § 123 Zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 74/2005 ve znění pozdějších předpisů stanovujeme výši platby za vzdělávací a školské služby ve školní družině na školní rok 2020/2021:

  • ranní ŠD 20 Kč / měsíc
  • odpolední ŠD 200 Kč / měsíc 

Příspěvek na hračky a drobný materiál bude odečten pouze žákům 0., 1., 2. a 3. třídy. 

  • příspěvek na hračky a drobný materiál 150 Kč /pololetí

Pokud je provoz školní družiny z důvodu vládních nařízení přerušen na více než 5 pracovních dnů, vypočítává se poměrná částka dle počtu pracovních dnů, po které žáci školní družinu navštěvovali.

Kontrolujte vždy prosím včas dostatečný finanční zůstatek na účtu v online pokladně. Pokud žák bude před stržením měsíčního poplatku v záporné částce, platba nebude odečtena a žák nebude moci školní družinu navštěvovat. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vychovatelky ŠD