Platba za docházku do školní družiny

Výše Poplatku

  • docházka do ŠD   1 500 Kč/pololetí
  • příspěvek na hračky + pitný režim v celkové hodnotě 400,- Kč/pololetí je pořizován z daru rodičů pro ŠD

Způsob platby

Platba probíhá přes školní online pokladnu.

Částka za 1. pololetí bude stržena 15. 9. 2023

Částka za 2. pololetí bude stržena 15. 2. 2024

Vážení rodiče,

kontrolujte vždy prosím včas dostatečný finanční zůstatek na účtu v online pokladně. Pokud žák bude před stržením měsíčního poplatku v záporné částce, platba nebude odečtena a žák nebude moci školní družinu navštěvovat. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vychovatelky ŠD