Platba za docházku do školní družiny

Výše Poplatku

  • ranní ŠD 100 Kč / pololetí
  • odpolední ŠD 1 000 Kč /pololetí
  • příspěvek na hračky a drobný materiál 150 Kč /pololetí
  • pitný režim 50 Kč /pololetí

Způsob platby

Platba probíhá přes školní online pokladnu.

  • Částka za 1. pololetí bude stržena 1. 10. 2020.
  • Částka za 2. pololetí bude stržena 1. 2. 2021.

Zkontrolujte prosím včas svůj finanční zůstatek na účtu ve školní online pokladně, aby platba mohla proběhnout v pořádku.