Kritéria přijetí

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně pouze žáci:

  • 1. stupně základní školy - žáci 0., 1., 2. a 3. ročníku
  • žáci s denní docházkou, minimálně 4x v týdnu 
  • žáci, jejichž rodič je samoživitel
  • žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy sourozence
  • žáci, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí
  • žáci, jejichž rodiče dojíždějí do zaměstnání mimo Kladno

Nedojde–li k naplnění kapacity školní družiny žáky nulté až třetí třídy, bude kapacita školní družiny doplněna zájemci ze čtvrté a páté třídy. 

Do školní družiny může být na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky přijat pouze žák, který navštěvuje ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457.