Přípravy a nacvičování našich dětí na vystoupení pro seniory v Domově Kladno-Švermov

Publikováno dne: 12. 10. 2021