Pravidelný pohyb je důležitý!

Naše tělo není stavěno k lenošení, ale k pohybu. 

Ve školní družině dbáme na pravidelnou pohybovou aktivitu, která dětem přináší jen samá pozitiva. Pohyb vede nejen k lepšímu zdraví a vyšší fyzické kondici, ale také dětem přináší lepší náladu, radost, nové zážitky a dobrý pocit ze sebe sama. Kromě přirozeného pohybu rády zařazujeme i nejrůznější kolektivní hry, které navíc vedou ke stmelování dětí a vytváření lepšího kolektivu :-) 

Vychovatelky ŠD. 


Publikováno dne: 16. 9. 2019