Celoroční hra "Pojďte s námi za pohádkou" v ŠD U Píšťalky

Celý školní rok 2021/2022 jsme věnovali hře "Pojďte s námi za pohádkou".

Děti byly rozděleny do čtyř družstev - Králové a královny, princové a princezny, trpaslíci a víly, kouzelníci a čarodějky.

Děti sbíraly bonusové žetony s logem našich maskotů Boba a Bobka, za které získávaly ústřižky pohádkových obrázků. Za celý obrázek získaly přístum k výběru dárků z pohádkové truhly, kterou střežil drak.

Týmy během celého roku sbíraly body, které se měnily na květiny v barvách týmů...

Jakmile tým nasbíral dostatečný počet malých kytiček, získal pro svůj tým velkou květinu.

Mapa našeho pohádkového království se postupně zaplnila barevnými květy a radost dětí byla bezmezná :)

Tato hra měla vést k motivaci dětí, k slušnému chování ve školní družině, jídelně, škole i na veřejnosti, dodržování zásad správného stolování a hygieny, provádění pravidelného úklidu hraček, pracovních pomůcek a šatny...zúčastňování se družinových akcí, větší aktivitě při společných hrách, zejména ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci.

Pohádky nás provázely celým školním rokem. Sledování a čtení českých pohádek, k tomu poslech pohádkových písniček, dramatizace pohádek, pohádkové kvízy a jiné soutěže s pohádkovou tématikou v dětech probouzely zájem o literaturu a český film.

Poznávaly různé pohádkové bytosti, vlastnosti a jejich charaktery. Díky pohádkám vylepšovaly vzájemnou komunikaci, učení a sebereflexi.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak naše hra postupně probíhala, co všechno jsme jako pohádkové bytosti zažili a vytvářeli.

Bylo to skvělé!!!

Všechny děti moc chválím.

Všem dětem i rodičům děkuji za spolupráci.

Vychovatelka Péťa 

 


Publikováno dne: 6. 6. 2022