Celoroční hra "Pojďte s námi za pohádkou" v ŠD U Pastelky

Celý školní rok 2021/2022 jsme se věnovali hře „Pojďte s námi za pohádkou." Děti byly rozděleny do 4 pohádkových týmů - Princezny, Víly, Princové a Rytiři a společně tak bojovaly o poklad. Hra spočívala ve sbírání kytiček do kouzelné zahrady. :-)

Tato hra měla vést k motivaci dětí ke správnému a slušenému chování ve školní družině, jídelně, škole i na veřejnosti, dodržování zásad správného stolování a hygieny, provádění pravidelného úklidu hraček a šatny, zúčastňování se družinových akcí, k větší aktivitě a zejména ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci. Naše cíle byly splněny. Děti byly do hry opravdu zapálené a o pohádkový poklad bojovaly jak mohly! :-) 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak naše hra „Pojďte s námi za pohádkou" probíhala, co všechno jsme zažili či vytvořili. :-) Bylo to skvělé. Všechny děti moc chválíme!

Všem dětem i rodičům děkujeme za spolupráci! Byli jste úžasní! 

Už teď se nemůžeme dočkat příštího školního roku, až rozjedeme další celoroční hru. :-)

Tým ŠD 


Publikováno dne: 4. 6. 2022