Třída 8. ve školním roce 2019/20

Název třídy: 8.

Třídní učitel/ka: Mgr. Jana Suková

Pokyny pro práci v červnu

  • v příštím týdnu máte možnost se zúčastnit výuky formou konzultačních hodin (rozpis hodin a možnost se zapsat bude na stránkách školy). V těchto konzultačních hodinách si můžete ujasnit učivo nebo se domluvit s vyučujícími na dozkoušení (v případě nedostatku známek jste neklasifikováni a budete muset na konci srpna podstoupit komisionální zkoušky)
  • klasifikace je ukončena 22. června
  • 22. a 23. června se budou odevzdávat učebnice ( zde, na stránkách třídy bude zveřejněn seznam učebnic, ty vyčistíte, vygumujete, zalepíte atd., ze všech kromě Čj a čítanky sejmete obal, všechny vložíte do igelitové tašky opatřené vaším jménem a v těchto dnech donesete do školy, kde je položíte na lavice do třídy)
  • 26. června se v 8.00 vydává vysvědčení
  • tak to je zatím vše, případné dotazy mně - mailem nebo přes Teams... v příštím týdnu bude opět třídnická hodina, termín upřesním...