Třída 0.

Informace a učivo online:

Název třídy: 0.

Třídní učitel/ka: Mgr. Kristina Nováková

 

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 0.
Den0. hod. 7.10-7.55 1. hod. 8.00-8.45 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 10.00-10.45 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí KKP GR HV IPŽ/H
Úterý KKP MP TV IPŽ/H
Středa KKP ZV VV IPŽ/H
Čtvrtek KKP JV TV IPŽ/H
Pátek KKP GR PV IPŽ/H

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

KKP - Ranní kruh s pohybem (opakování, procvičování básní, písní, říkanky s pohybem, rozvoj poznání a komunikativních schopností)

GR - Grafomotorika + jemná motorika a vizuomotorika

MP - Matematické představy + časová orientace

ZV - Zrakové vnímání + prostorová orientace

JV - Jazyková výchova + řeč, myšlení a sluchové vnímání

IPŽ/H - Individuální práce s žákem, pobyt na hřišti

HV - Hudební výchova

 

TV - Tělesná výchova

 

 

VV - Výtvarná výchova

 

PV - Pracovní výchova

 

 

Fotografie třídy