Minimální preventivní program

Dne 23. 9. 2020 proběhl v naší třídě program zaměřený na prevenci vztahující se k využívání internetu, sociálních sítí a sdílení informací.

24. 9. 2020