Třída 2.

Informace a učivo online:

Název třídy: 2.

Třídní učitel/ka: Irena Karnetová

8.9.2020 se konají od 16,30 hodin třídní schůzky.

Informace k zahájení školního roku 2020/21

V úterý 1.9.2020 vstoupí děti do areálu školy v 7, 40 hodin, u vchodu do pavilonu bude měřena teplota a použijí desinfekci rukou. Vstoupí rovnou  do třídy ( první den bez přezouvání). Roušky nejsou povinné. Zahájení školního roku končí v 8,40 h., děti odejdou domů, v deskách ponesou domů všechny informace pro rodiče, rozvrh hodin a dokumenty k vyplnění a podpisu.

2.9. a 3.9. třídnické práce, konec vyučování v 11,40 hodin

4.9. vyučování dle rozvrhu

 

Děti si přinesou:

2.9. aktovku s vybaveným penálem, obaly na sešity (8 malých, 4 velké a 2 na notýsek), tašku s přezůvkami, svačinu a pití, vyplněný dotazník a posudek zdravotní způsobilosti (ten loňský , platnost je na 2 roky)

3.9. aktovku s obalenými učebnicemi ( čítanka, český jazyk a prvouka), cvičební úbor, míč, švihadlo

4.9. aktovku s učením dle rozvrhu (+ Pohádky k povídání), 1 krabicové a 1 balíčkové kapesníky, velké desky na Vv