EU Klub komunikace v cizím jazyce

bude otevřen v II.pololetí 2020/21