EU Klub ICT

Vyučující: Mgr. Petr Novák

bude otevřen v II.pololetí 2020/21

 

Činnost klubu ICT je zaměřena na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, a to např. formou používání robotických stavebnic a robotů, základů programování, využívání zařízení typu Arduino, Micro Bit,  apod., kybernetické bezpečnosti a prevence kyberšikany apod. V rámci klubu může také docházet k exkurzím do firem a společností zabývající se informačními technologiemi, výměnám zkušeností a diskusím s odborníky. Klub lze realizovat i formou používání vlastních digitálních zařízení žáků (BYOD).