Německý jazyk

Termín konání: úterý 6:55 - 7:55

Vyučující: Mgr. Pavlína Neumanová

Třídy: II. – IX.

Náplní zájmového útvaru Němčina je formou her, doplňování nebo vyhledávání získat základní slovní zásobu a základní gramatiku z německého jazyka a osvojit si základní povědomí o německy mluvících státech, jejich zajímavých památkách a přírodě.