Třída 5. - učivo

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

  • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

  • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

  • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

  • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

  • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020

Přírodověda

ZÁŘÍ

Opakování ekosystému řeka a rybník

Základní podmínky života - člověk v přírodě

Příroda živá a neživá (Horniny, nerosty)

ŘÍJEN

Nerudné a rudné suroviny

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

První pomoc při úrazech elektrickou energií, ochrana před úrazy


Mgr. Pavlína Neumanová / 17. 9. 2020

Vlastivěda

ZÁŘÍ

Opakování orientace na mapě - hory, řeky nížiny

Administrativní členění České republiky

Praha - hlavní město České republiky

Připomenutí významných českých historických osobností

Rok  a bitva na Bílé hoře

ŘÍJEN

Středočeský kraj + Kladno a jeho okolí

Místo mého bydliště - riziková místa a situace při cestě do školy - pravidla slušného chování, ohleduplnost

Baroko a barokní sloh - památky

 

 

 

 


Mgr. Pavlína Neumanová / 17. 9. 2020

Matematika

ZÁŘÍ

Procvičování pamětného a písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení

Slovní úlohy

Opakování základních pojmů z geometrie,

Grafický součet, rozdíl násobek

 

ŘÍJEN

Převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu

Slovní úlohy k převodům

Zlomky

 

 

 


Mgr. Pavlína Neumanová / 17. 9. 2020

Český jazyk

ZÁŘÍ

Procvičování koncovek podstatných jmen

Stavba slova, kořen, slova příbuzná, dělení slov, předpony x předložky, přípony

Slova spisovná a nespisovnám antonyma, synonyma

 

ŘÍJEN

Procvičování shody podmětu a přísudku

Stavba slova, slova příbuzná a slova v jiném tvaru


Mgr. Pavlína Neumanová / 17. 9. 2020