Třída 4. - učivo

Informace třídního učitele

Přírodověda - duben

Ekosystém lidských obydlí

Zelenina a ovoce - zdravý životní styl

Domácí mazlíčci

Volně žijící živočichové


Mgr. Romana Slabihoudková / 5. 4. 2021

Matematika - duben

Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu

Slovní úlohy

Číslo milion

Vztahy mezi čísly - přímá úměrnost

Geometrie: převody jednotek obsahu, grafický součet úseček


Mgr. Romana Slabihoudková / 5. 4. 2021

Český jazyk - duben

Časování sloves

Slovesný způsob

Stavba věty jednoduché

Podmět a přísudek


Mgr. Romana Slabihoudková / 5. 4. 2021

Vlastivěda - duben

Cestujeme po naší vlasti

Jan Hus

Husitské války

Jan Žižka z Trocnova 


Mgr. Romana Slabihoudková / 5. 4. 2021

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

  • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

  • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

  • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

  • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

  • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020