Třída 4. - učivo

Informace třídního učitele

Matematika - říjen

Zaokrouhlování

Násobení a dělení

Písemné sčítání a odčítání

Násobení dvojciferného čísla jednociferným

Geometrie: konstrukce trojúhelníku; kružnice; rýsování pomocí kružítka


Mgr. Romana Slabihoudková / 14. 10. 2020

Distanční výuka ČJ a M

  • ČJ [DOCX, 12 kb]
  • M [PDF, 301 kb]
Protože někteří z vás mají v opravě zařízení a nemůžete se připojit hned na MS teams, tak abyste o nic nepřišli a mohli doma pracovat, zde v souborech přikládám učivo pro tento týden.  Veškerou látku budu považovat za probranou, pokud by vám něco nebylo jasné, kontaktujte mne.  Jen mi dovolte připomenout, že distanční vzdělávání je povinné a pokud se žák neůčastní, musí být řádně omluven.

Mgr. Romana Slabihoudková / 14. 10. 2020

Vlastivěda - říjen

Česká republika - demokratický stát

Řízení našeho státu - zákony, volby

Státní symboly, státní svátky


Mgr. Romana Slabihoudková / 7. 10. 2020

Přírodověda - říjen

Plody

Dělení rostlin dle místa růstu a užitku

Živočichové

Obratlovci a bezobratlí

Potravní řetězce


Mgr. Romana Slabihoudková / 7. 10. 2020

Český jazyk - říjen

Spodoba znělosti

Slova příbuzná, souznačná a protikladná, jednoznačná a mnohoznačná, spisovná a nespisovná

Řady vyjmenovaných slov

Slovní druhy

 

 


Mgr. Romana Slabihoudková / 7. 10. 2020

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

  • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

  • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

  • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

  • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

  • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020